Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Avkcija za nakup minutne rezerve moči za terciarno regulacijo frekvence izven Slovenije

Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da v skladu z Avkcijskimi pravili oddajo prijavo za priznanje sposobnosti in na podlagi uspešne kvalifikacije pristopijo k avkciji, katere predmet je nakup minutne rezerve moči v višini do 145 MW.

Prijave za priznanje sposobnosti je potrebno oddati do ponedeljka, 13.11.2006.

ELES bo kvalificiranim ponudnikom izdal potrdilo o priznanju sposobnosti, na podlagi katerega bodo lahko pristopili k avkciji. Avkcija bo potekala v četrtek, 16.11.2006 med 09:00 in 10:00 uro

Z najugodnejšimi ponudniki bo ELES za leto 2007 sklenil pogodbe (Vzorec pogodbe) o nakupu minutne rezerve moči za terciarno regulacijo frekvence.

Za dodatne informacije lahko pokličete ga. Ljiljano Perči Štefančič (tel. +386 1 474 2520, mobitel: +386 31 382 494) ali g. Darka Kramarja (tel. +386 1 474 2163, mobitel: +386 31 681 440).