Prehod 220kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača: začasna zamrznitev aktivnosti

Informacije o delovni skupini in pojasnilo o žledu

Ministrstvo za okolje in prostor je sprejelo odločitev o prenehanju delovanja delovne skupine.

Na Ministrstvu za okolje in prostor je bila sprejeta odločitev, da zaradi ustavitve postopka umeščanja v prostor preneha z delovanjem delovna skupina za posvetovanje o predlogih optimizacij in o učinkovitejšem vključevanju javnosti v postopek priprave državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača, ki jo je imenovala ministrica gospa Irena Majcen (prenehanje DS DV BD spremni dopis in sklep). V zvezi s predvidenim sestankom te delovne skupine je bilo pred časom pripravljeno gradivo, ki podaja določene informacije, ki so lahko zanimive za splošno javnost, zato je gradivo na voljo na naslednjih povezavah (MOP gradivo DS, IBE Pred 3 DS, EIMV Pred EMS HR 3 DS, EIMV Pred OP 3 DS, ZUM Pred 3 DS).

V zvezi s člankom Ocena neposredne in povezane škode na energetski infrastrukturi zaradi izrednih vremenskih dogodkov – primer žleda (infrastruktura-žled) je bila izvedena podrobna preveritev in zbrani dokazi, ki potrjujejo, da primerjava med severno in južno varianto ni bila ustrezno izvedena (črno/bela kopija dokumenta in barvna kopija).
 

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji