Projekt OSMOSE

V naslednjih štirih letih bo projekt OSMOSE obravnaval interoperabilnost in izboljšane interakcije med sistemski operaterji prenosnega in distribucijskega omrežja za lažjo razširitev in podvajanje rešitev fleksibilnosti. 

OSMOSE je štiriletni mednarodni raziskovalni projekt, v katerem sodeluje 33 partnerjev iz devetih evropskih držav. Šest sistemskih operaterjev prenosnega omrežja in 11 raziskovalnih institucij skupaj s 16 predstavniki industrije (proizvajalci opreme in ponudniki rešitev) ter tržnimi udeleženci (proizvajalci električne energije, podjetja za energetske storitve) bo osredotočeno na prepoznavanje in razvoj novih virov fleksibilnosti. Ta je ključna za uspešno energetsko tranzicijo in prehod na visok delež proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. V okviru projekta bodo partnerji iskali sinergije med potrebami po virih fleksibilnosti in viri fleksibilnosti na način, da se zagotovi več storitev iz enega vira fleksibilnost ali pa vzpostavi hibridne rešitve, kar bo privedlo do stroškovno učinkovitega elektroenergetskega sistema. Projekt se financira iz evropskega programa Obzorje 2020

V okviru projekta OSMOSE bodo sistemski operaterji (RTE, REE, TERNA in ELES) izvedli štiri demonstracije z namenom povečanja tehnološko-ekonomskega potenciala številnih rešitev in virov fleksibilnosti. Demonstracije zajemajo več aplikacij, in sicer: sinhronizacijo velikih energetskih sistemov z večnamenskim hibridnim hranilnikom električne energije; več storitev, ki se zagotovijo z usklajenim nadzorom različnih hranilnikov in naprav FACTS; več storitev, ki se zagotovijo z omrežnimi napravami, upravljanjem odjema in proizvodnjo iz OVE koordinirano s pametnim sistemom upravljanja; čezmejna sodelovanje pri izmenjavi virov fleksibilnosti med energetskimi trgi blizu realnega časa. 

Demonstracije bodo podprte in izvedene skladno z raziskavami in simulacijami, katerih namen je napovedati optimalno strukturo virov fleksibilnosti v različnih dolgoročnih energetskih scenarijih (2030 in 2050) ter oblikovati priporočila za izboljšave obstoječih tržnih mehanizmov in regulativnih okvirov, kar bo omogočilo zanesljiv in trajnosten razvoj virov fleksibilnosti s strani tržnih akterjev v sodelovanju z reguliranimi podjetji. 

V naslednjih štirih letih se bo v okviru projekta obravnavalo interoperabilnost in spodbujalo sodelovanje med sistemski operaterji prenosnega in distribucijskega omrežja. S tem se bo lažje zagotovilo tako razširitev, kot širitev uporabe različnih rešitev za zagotavljanje fleksibilnosti. Prav tako se bodo izvedle aktivnosti za pripravo strategije izkoriščanja in razširjanja rezultatov projekta z naslavljanjem vseh deležnikov elektroenergetskega sistema.
 

 

Osebna izkaznica projekta

  • Trajanje: 2018–2021
  • Vrednost projekta: 21,85 milijonov EUR
  • Vrednost aktivnosti družbe ELES: 654.431 EUR (od tega 458.101 sofinancirano s strani EU)
  • Vir financiranja: Program Obzorje 2020 (Evropska komisija)
  • Partnerji: ELIA, RTE, IBM, HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, ENEL GREEN POWER, TECHNISCHE UNIVERSITAET BERLIN, ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA, UNIVERSITE PARIS DAUPHINE, ELEKTROENERGETSKI KOORDINACIONI CENTAR, SAFT, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE SAS, ABB, CENTRO DE INVESTIGACAO EM ENERGIA REN, ELES, COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, IT4POWER, RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO - RSE SPA, TERNA, FUNDACION CENER-CIEMAT, E2I ENERGIE SPECIALI, CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER ENERGIA E SISTEMI ELETTRICI, COMPENDIA SRL, FONDAZIONE BRUNO KESSLER, HYDRO DOLOMITI ENERGIA, ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE, UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN, UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EDISON, GREEN POWER TECHNOLOGIES, INGETEAM POWER TECHNOLOGY, RED ELECTRICA DE ESPANA, REN - REDE ELECTRICA NACIONAL, EFACEC ENERGIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS 
  • Sodelujoče države: Belgija, Francija, Italija, Nemčija, Portugalska, Slovenija, Srbija, Španija, Švica
  • Vloga družbe ELES: vodja delovnega sklopa
  • Spletno mesto: www.osmose-h2020.eu 

 

Logotip projekta OSMOSE