Projekt SINCRO.GRID

Projekt SINCRO.GRID je investicijski projekt pametnih omrežij evropskega pomena na območju Slovenije in Hrvaške. Ker je dokazana skladnost s politiko EU na področju pametnih omrežij, projekt sofinancira Evropska unija.

Cilji in pozitivni učinki projekta

 1. Vzpostavitev obratovalnih pogojev, ki bodo omogočili več proizvodnje iz obnovljivih virov energije in razpršene proizvodnje, ter večji potencial njihovega prodora v distribucijska in prenosna omrežja na Hrvaškem in v Sloveniji.
 2. Vpeljava ene od pomembnih tehnologij pametnih omrežij – povečanje prenosne zmogljivosti z dinamičnim spremljanjem prenosnih zmogljivosti (DTR) daljnovodov, kar bo omogočilo boljšo izkoriščenost obstoječega prenosnega omrežja in večjo zmogljivost prenosa brez izgradnje novih vodov.
 3. Vzpostavitev tehničnega nadzora namenskih in nenamenskih virov jalove moči električne energije z optimizacijo, ki temelji na nacionalnem in mednarodnem sodelovanju med operaterji prenosnega in distribucijskega omrežja.
 4. Vzpostavitev nadzora in centralizirano vodenje proizvodnje iz obnovljivih virov energije ter spremenljivk sistema na visoko- in srednjenapetostnih omrežjih na Hrvaškem in v Sloveniji.
 5. Razbremenitev lokalnih pretokov moči na 110 kV omrežju in zagotavljanje nadomestnih sistemskih storitev (sekundarna regulacija) v razponu do 12 MW.
 6. Povečanje zmogljivosti omrežja za prenos energije z uporabo nadzora operativnih omejitev omrežnih elementov v realnem času bo omogočilo nove naložbe, potrebne za zanesljivo delovanje.
 7. Izboljšanje zaznavnosti distribucijskih in prenosnih omrežij z uporabo naprednih orodij za napovedovanje, s sistemom za ugotavljanje mej obratovanja (SUMO) ter združevanja informacij distribucijskih in prenosnih sistemov, kar bo olajšalo delovanje prenosnega omrežja in zmanjšalo prihodnje potrebe po sistemskim storitvah.
 8. Izboljšanje zaznavnosti obnovljivih virov energije, kar bo vplivalo na delovanje prenosnega in 110 kV omrežja na mednarodni ravni.
 9. Izboljšanje komunikacijske platforme za upravljanje odjema (DSM) terciarne rezerve za bolj transparentno sodelovanje med ponudniki rezerve in operaterji prenosnih omrežij.
 10. Povečanje čezmejne zmogljivosti z nadzorom operativnih omejitev omrežnih elementov v realnem času.
 11. Ureditev problematike neustreznih profilov napetosti na prenosnih sistemih Hrvaške in Slovenije.
 12. Z vzpostavitvijo skupne komunikacijske platforme za upravljanje odjema (DSM), ki bo operaterjema prenosnih omrežij zagotovila natančnejše in bolj dostopne podatke, zagotoviti dodatnih 5 MW terciarne rezerve.

 

Pregled projekta
Pregled projekta

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji