Projekt SINCRO.GRID

Projekt SINCRO.GRID je investicijski projekt pametnih omrežij evropskega pomena na območju Slovenije in Hrvaške. Ker je dokazana skladnost s politiko EU na področju pametnih omrežij, projekt sofinancira Evropska unija.

Uvedene tehnologije

  1. Virtualni čezmejni nadzorni center za obnovljive vire energije na Hrvaškem in v Sloveniji;
  2. napredni algoritmi za optimizacijo napetostnega profila, sekundarno rezervo, napredno delovanje omrežja v realnem času z uporabo dinamičnega spremljanja prenosnih zmogljivosti in komunikacijske platforme na strani povpraševanja;
  3. naprave za kompenzacijo jalove moči pri obeh operaterjih prenosnega omrežja – tehnologija SVC v Sloveniji ± 500 Mvar in tehnologija SVC ± 550 Mvar na Hrvaškem;  
  4. namestitev naprednega sistema dinamičnega spremljanja prenosnih zmogljivosti (SUMO) v elektroenergetsko omrežje;
  5. namestitev 10 MW baterijskih hranilnikov električne energije z zmogljivostjo 30 MWh za razbremenitve lokalnih tokov moči na 110 kV omrežju in kot alternativni vir za sekundarno regulacijo;   
  6. namestitev za 2 MW virov razpršene proizvodnje v virtualno elektrarno zaradi shranjevanja primarne energije (male hidroelektrarne, bioplin);  
  7. prilagoditev informacijskega sistema SCADA/EMS nadzoru obnovljivih virov energije, optimizaciji nadzora napetostnega profila in baterijskim hranilnikom za večkratno uporabo s strani sistemskih operaterjev;
  8. napredna orodja za napovedovanje se bodo prek virtualnega čezmejnega nadzornega centra izvajala na ravni operaterjev distribucijskih in prenosnih omrežij;
  9. telekomunikacijska podpora za nadzor obnovljivih virov energije, podpora virtualnemu čezmejnemu nadzornemu centru in podpora sistemu SUMO;
  10. skupna komunikacijska platforma, ki bo omogočila dodatnih 5 MW terciarne rezerve.
© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji