Projekt SINCRO.GRID

Projekt SINCRO.GRID je investicijski projekt pametnih omrežij evropskega pomena na območju Slovenije in Hrvaške. Ker je dokazana skladnost s politiko EU na področju pametnih omrežij, projekt sofinancira Evropska unija.

Uvedene tehnologije

  1. Virtualni čezmejni nadzorni center za obnovljive vire energije na Hrvaškem in v Sloveniji.
  2. Napredni algoritmi za optimizacijo napetostnega profila, sekundarno rezervo, napredno delovanje omrežja v realnem času z uporabo dinamičnega spremljanja prenosnih zmogljivosti in komunikacijske platforme na strani povpraševanja.
  3. Naprave za kompenzacijo jalove moči pri obeh operaterjih prenosnega omrežja – tehnologija SVC v Sloveniji ± 500 Mvar in tehnologija SVC ± 550 Mvar na Hrvaškem.  
  4. Namestitev naprednega sistema dinamičnega spremljanja prenosnih zmogljivosti (SUMO) v elektroenergetsko omrežje.
  5. Namestitev 10 MW baterijskih hranilnikov električne energije z zmogljivostjo 30 MWh za razbremenitve lokalnih tokov moči na 110 kV omrežju in kot alternativni vir za sekundarno regulacijo.   
  6. Namestitev za 2 MW virov razpršene proizvodnje v virtualno elektrarno zaradi shranjevanja primarne energije (male hidroelektrarne, bioplin).  
  7. Prilagoditev informacijskega sistema SCADA/EMS nadzoru obnovljivih virov energije, optimizaciji nadzora napetostnega profila in baterijskim hranilnikom za večkratno uporabo s strani sistemskih operaterjev.
  8. Napredna orodja za napovedovanje se bodo prek virtualnega čezmejnega nadzornega centra izvajala na ravni operaterjev distribucijskih in prenosnih omrežij.
  9. Telekomunikacijska podpora za nadzor obnovljivih virov energije, podpora virtualnemu čezmejnemu nadzornemu centru in podpora sistemu SUMO.
  10. Skupna komunikacijska platforma, ki bo omogočila dodatnih 5 MW terciarne rezerve.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji