Zakladnica znanja

V zakladnici znanja predstavljamo zanimive vsebine s področja elektroprenosne dejavnosti.

Osebna varovalna oprema za delo na višini

Vzdrževalci daljnovodov za delo na višini uporabljajo osebno varovalno opremo, ki jo sestavljajo čelada, plezalni pas, Y-vrv, samonavijalna varovalna naprava in drsnik za fiksni varovalni sistem.

Čelada vzdrževalce daljnovodov varuje pred morebitnimi udarci v glavo. S plezalnim pasom in Y-vrvjo se vzdrževalci daljnovodov varujejo pred morebitnim padcem. Z Y-vrvjo so na eni strani vpeti na plezalni pas, na drugi strani pa so z obema vponkama pripeti na konstrukcijo stebra. Z uporabo plezalnega pasu in Y-vrvi so vzdrževalci daljnovodov pri delu na višini ves čas varovani, saj jih ob prepenjanju z enega dela konstrukcije na drugega vedno varuje ena od vponk.

Plezalna oprema
Plezalni pas

Samonavijalna varovalna naprava je namenjena delu na višini, saj vzdrževalca varuje pred padcem kljub gibanju v območju 5 metrov. En del samonavijalne naprave je vpet na plezalni pas vzdrževalca, drugi del pa na konstrukcijo stebra. Deluje tako, da se v primeru padca zablokira kot varnostni pas v avtomobilu, s čimer prepreči padec.

Plezalna oprema
Samonavijalna varovalna naprava, Y-vrv in čelada