Zakladnica znanja

V zakladnici znanja predstavljamo zanimive vsebine s področja elektroprenosne dejavnosti.

Oblike daljnovodnih stebrov

V Sloveniji so najpogosteje uporabljeni daljnovodni stebri oblike jelka, sod, Donava, Y-steber in portalni steber.

Družba ELES skrbi za 496 kilometrov daljnovodov na 400 kV napetostnem nivoju, 300 kilometrov daljnovodov na 220 kV napetostnem nivoju in 1.334 kilometrov daljnovodov na 110 kV napetostnem nivoju. Daljnovodi potekajo prosto nad zemljo po stebrih, ki so zelo različnih oblik. V Sloveniji so najpogosteje uporabljeni stebri oblike jelka, sod, Donava, Y-steber in portalni steber. Oblika sod in Donava sta dvosistemska stebra, drugi so enosistemski. Izbor oblike stebra je odvisen od potrebnega števila sistemov (eden ali dva sistema) in značilnosti okolja, v katerega bo postavljen. 

Na daljnovodu Beričevo–Krško, ki je zadnji zgrajeni 400 kV daljnovod v Sloveniji, je na primer na dolžini 80 km 227 dvosistemskih stebrov v obliki sod.

Oblike daljnovodnih stebrov
Oblike daljnovodnih stebrov