Zakladnica znanja

V zakladnici znanja predstavljamo zanimive vsebine s področja elektroprenosne dejavnosti.

Varnostni pas vzdrževalcev iz leta 1956

Varovalna sredstva in oprema so naprave, prenosne in prevozne, ki se uporabljajo za varovanje delavcev pred udarom električnega toka, vplivom električnega obloka, električnega polja, produkti gorenja in pred padci z višine.

V vsej zgodovini razvoja elektroprenosne dejavnosti v Sloveniji so bili oziroma so ukrepi varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka, ki se uporabljajo pri delih na elektroenergetskih objektih in elektroenergetskih postrojih, električnih napravah, električni opremi in električnih instalacijah ter pri njihovi uporabi, temeljno vodilo pri skrbi za varnost in zdravje pri delu zaposlenih delavcev.


Varnostni pas vzdrževalcev iz leta 1956