Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Tekoča obvestila

Soglasje k predlogu vzpostavitve regionalnih koordinacijskih centrov za regijo obratovanja sistema Osrednja Evropa v skladu s prvo točko 35. člena Uredbe Komisije (EU) 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o notranjem trgu električne energije

Agencija za energijo je podala soglasje k predlogu vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za vzpostavitev regionalnih koordinacijskih centrov za regijo obratovanja sistema Osrednja Evropa v skladu s prvo točko 35. člena Uredbe Komisije (EU) 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o notranjem trgu električne energije z dne 15. januarja 2021.

Soglasje k predlogu vzpostavitve regionalnih koordinacijskih centrov za regijo obratovanja sistema Osrednja Evropa v skladu s prvo točko 35. člena Uredbe Komisije (EU) 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o notranjem trgu električne energije
 

Agencija za energijo je podala soglasje k predlogu vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za vzpostavitev regionalnih koordinacijskih centrov za regijo obratovanja sistema Osrednja Evropa v skladu s prvo točko 35. člena Uredbe Komisije (EU) 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o notranjem trgu električne energije z dne 15. januarja 2021.

Dokumenti v angleškem jeziku:

Central SOR RCC establishement NRA position paper
Annex I - Coreso statutes - courtesy
Annex II - Articles of Association - TSCNET
Annex III - Rules of Procedure Supervisory Board TSCNET
Annex IV - Rules of Procedure for the Managing Directors TSCNET

Dokumenti v slovenskem jeziku:

Vzpostavitev regionalnih koordinacijskih centrov v centralni Evropi
Annex I - Coreso družbena pogodba
Annex II - TSCNET družbena pogodba
Annex III - Poslovnik za nadzorni svet TSCNET
Annex IV - Poslovnik vodstva družbe TSCNET