Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Tekoča obvestila

Soglasje k obsegu izmenjave podatkov s sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij in pomembnimi uporabniki omrežja v skladu s petim odstavkom 40. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/1485

Agencija za energijo je podala soglasje k obsegu izmenjave podatkov s sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij in pomembnimi uporabniki omrežja v skladu s petim odstavkom 40. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije z dne 8. avgusta 2021.

Agencija za energijo je soglasje izdala dne 28.06.2022.

Dokumenti: