Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Pojasnila neustreznih navedb GIZ elektrodistribucije

Direktor ELES mag. Aleksander Mervar z dokazili pojasnjuje neustrezne oz. neresnične navedbe GIZ elektrodistribucije; Novela Energetskega zakona EZ-1 c - Predlogi za uskladitev (prejeto po elektronski pošti dne 20. 12. 2017).

Dovolite da ob pričetku jasno izrazim da, kar je zapisano v tem dokumentu, ni zapisano z namenom nespoštovanja vloženega dela, naporov, doseženih rezultatov, uspehov, zaposlenih v slovenskih elektrodistribucijah. Vendarle je slovenska energetika po energetski trilemi (energetska varnost, dostopnost energije in okoljska trajnost) World energy councila na 10. mestu. Vsaj za sedaj. Na to moramo biti ponosni in skupaj ustvarjati prihodnost v energetiki, ki nam bo prinesla nadalje vsaj 10, če ne še višje mesto. 

Dokument naj se bere kot konkreten odgovor na populistično, vsebinsko netočno navajanje številk, sklepov in tez nekoga, ali če želite nekaterih v slovenski elektroenergetiki. 

 

 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji