Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Predstavitev vgraditve prvega regulacijskega transformatorja slovenskega proizvajalca 

V okviru slovensko-japonskega projekta NEDO je bil predstavljen prvi vgrajeni regulacijski transformator slovenskega proizvajalca.

Turiška vas, Šmartno pri Slovenj Gradcu, 28. november 2017 – Predstavitev prvega regulacijskega transformatorja slovenskega proizvajalca so danes gostili direktor ELES d.o.o. mag. Aleksander Mervar, direktor Kolektor Sisteh Jernej Hrovat in predsednik uprave Elektro Celje d.d. mag. Boris Kupec.

Mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, je ob tej priložnosti povedal: »Ponosen sem, da sem skupaj s sodelavci v letu 2016 prevzel vlogo in nalogo slovenskega partnerja  v slovensko-japonskem projektu NEDO. Rezultat naših lanskih aktivnosti je bil podpis sporazuma z NEDO/Hitachijem novembra 2016.  V slabem letu dni smo tako sredi izvajanja del prvega sklopa projekta, v tem mesecu nas čaka zaključevanje dogovora o obsegu, vrednosti in dinamiki drugega sklopa.  

Upravičeno ga lahko imenujemo nacionalni projekt, saj poteka na številnih lokacijah po celotni državi in v skupnih aktivnostih združuje elektro operaterje, ponudnike naprednih rešitev, raziskovalne organizacije in lokalne skupnosti. Ožje ga lahko pojmujemo kot skupni projekt slovenskih elektro operaterjev na področju pametnih omrežij. 

Gre za 35 milijonov evrov težak projekt, japonska razvojna agencija NEDO bo prispevala 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev, 15 milijonov evrov bo zagotovil ELES. Po zaključku projekta bo ELES postal lastnik celotne infrastrukture in s tem bogatejši za 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Rezultat projekta bo napredna infrastruktura, ki bo slovenskim elektro operaterjem pomagala izpolnjevati njihovo poslanstvo in pričakovane zahteve okolja po naprednih tehnologijah ter izboljšati kakovost storitev za odjemalce električne energije z uporabo trajnostnih in okolju prijaznih rešitev.

Prva faza projekta je danes v  polnem zagonu, nameščena je polovica opreme, ki je potrebna za izvajanje naprednih funkcionalnosti v omrežju. V tej fazi smo v projekt privabili prek 700 odjemalcev, ki se bodo aktivno vključili v obratovanje elektroenergetskega sistema. 

Regulacijski transformator, drugi te vrste vgrajen v slovensko elektro distribucijsko omrežje, katerega vgradnji smo priča danes in ki bo transformiral električno energijo iz srednje v nizko napetost, je plod slovenskega znanja. Gre za enega od elementov pametnih omrežij in novost v distribucijskem omrežju, ki omogoča reševati izzive, s katerimi se sooča elektroenergetski sistem ob usmeritvi v obnovljive vire, s čimer nadomeščamo širitev primarne infrastrukture, ki je praviloma dražji in za okolje bolj obremenjujoči poseg.

Tisto, kar Kolektorju ni uspelo pred časom in sicer, da bi vgradil svoj regulacijski transformator v slovensko elektro distribucijsko omrežje, mu je uspelo ravno z našo pomočjo oziroma na osnovi implementacija projekta NEDO. Skupina Kolektor je brez dvoma ena vodilnih visokotehnoloških družb v naši državi. Njihovo kvaliteto je prepoznal tudi Hitachi, zato je skupina Kolektor tudi najpomembnejši slovenski partner v tem projektu.

Elektro Celje bo svojim odjemalcem na področju RTP Slovenj Gradec omogočil višjo kakovost dobave električne energije, hkrati pa bomo napredno infrastrukturo uporabili tudi za potrebe prenosnega omrežja. Koordinacija operaterjev omrežja je ključnega pomena za učinkovito delovanje celotnega sistema in Elektro Celje je s svojim znanjem in izvrstno tehnično ekipo eden ključnih partnerjev v prvi fazi projekta. 

S tem projektom, kot sem do sedaj že velikokrat poudaril, bomo omogočili številnim slovenskim gospodarskim družbam in raziskovalno-izobraževalnim institucijam, da implementirajo svoje znanje v sodelovanju z eno največjih svetovnih multinacionalk, japonskim Hitachijem. 

Projekt NEDO, skupaj z ostalimi projekti na področju pametnih omrežij, kot so SINCRO.GRID, FutureFlow, SUMO, WAMPAC, MIGRATE in drugi, postavljajo ELES med najnaprednejše evropske sistemske operaterje prenosnih elektroenergetskih omrežij.«

Mag. Boris Kupec, predsednik uprave Elektra Celje: »V Elektru Celje smo izredno ponosni, da sodelujemo v slovensko-japonskem projektu in sicer kot lastniki obstoječe infrastrukture in kot uporabniki naprednih rešitev. Zavedamo se, da uvajanje pametnih omrežij zahteva robustna omrežja. V Elektru Celje smo tako predvidene naložbe prilagodili poslovnim načrtom. Imamo vizijo za naprej in spodbujamo razvoj podjetja. V slovensko-japonskem projektu preizkušamo naprednejše tehnologije pri distribuciji in upravljanju z električno energijo ter na ta način večamo agilnost družbe Elektro Celje. Omenjena vlaganja v raziskave in razvoj, tudi na mednarodni ravni, potrjujejo uspešno uvajanje novih tehnologij in obvladovanje tveganja razvoja. Danes smo priče vgradnji prvega regulacijskega transformatorja slovenskega proizvajalca na elektroenergetski infrastrukturi Elektra Celje, kjer so svoje znanje in izkušnje združile družbe ELES, Kolektor ter Elektro Celje. Sodelovanje lahko ocenimo kot izredno dobro in učinkovito. S pomočjo regulacijskega transformatorja in koordinirane regulacije napetosti bomo lahko kakovostno vplivali na napetostne razmere v nizkonapetostnem omrežju in na ta način tudi omogočili vključevanje večjega deleža razpršenih virov.«  

Radovan Bolko, predsednik uprave koncerna Kolektor: »Sodelovanje koncerna Kolektor v slovensko-japonskem projektu NEDO pomeni nov izziv usmerjen v rešitve prihodnosti. Skozi projekt želimo preizkusiti nove tehnologije in znanja, ki imajo priložnost širše uveljavitve na globalnem trgu. V naših rešitvah in znanjih bo uspešna izvedba projekta dobila nov pečat in zagon za nadaljnje razvojne poti, predvsem na vsebinah, ki jih lahko ponudimo na področju elektroenergetskih sistemov ter s tem povezanih prihajajočih tehnologij elektro mobilnosti in samooskrbe. Aktivnosti in razmišljanja o vsebinah projekta je Kolektor Sisteh pričel že pred leti, danes pa se mu pridružujeta še dve Kolektorjevi podjetji – Kolektor Etra in Kolektor Igin. Velik pomen pa dajemo tudi skupnemu nastopu slovenskih podjetij pod okriljem družbe ELES in odprtem sodelovanju z japonskimi partnerji.«

Več informacij o projektu NEDO.
 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji