Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Obisk vodstva ELES pri japonski državni agenciji NEDO

Direktor družbe ELES, mag. Aleksander Mervar z ekipo in predsednik nadzornega sveta ELES, g. Andrej Prebil sta bila na sestanku pri CEO japonske državne agencije NEDO, g. Hiroaki Ishizuka.

To je že šesti sestanek organiziran na najvišjem nivoju, od tega so se trije odvili v Sloveniji, trije pa v Tokiju. Razlog obiska je bil pregled stanja pred pričetkom izvajanja II. faze slovensko-japonskega projekta Smart Community (projekt NEDO), vrednega 37 mio EUR, od katerega japonska stran nepovratno namenja 20 mio EUR, preostanek pa je oz. bo zagotovila družba ELES.


Oba partnerja sta z zadovoljstvom ugotovila, da je I. faza uspešno predana v poskusno delovanje, da njena izvedba ni presegla predvidenih sredstev, da je krovni sporazum o II. fazi podpisan, da na strani japonskega izvajalca Hitachi ni nobenih zadržkov za izvedbo te II. faze. Direktor ELES, mag. Aleksander Mervar je zatrdil, da bo tudi ELES naredil vse, za kar se je obvezal s podpisom sporazuma o izvedbi II. faze, hkrati pa potrdil informacije, katere mu je podal koordinator projekta s strani Hitachija, g. Maasaki  Nomoto, na sestanku, katerega sta imela skupaj s svojimi sodelavci dne 12.11.2018.
 


Slikanje ob končanem obisku pri CEO NEDO.      


V popoldanskem času se je v dvorani japonske agencije NEDO odvijal dogodek v okviru Japan Smart Communitiy Alliance (več na: https://www.smart-japan.org/english/index.html), kjer so imeli predstavniki družbe ELES čast in možnost predstaviti svoje uspehe na področju pametnih omrežij. Zbrane je najprej nagovoril direktor ELES, mag. Aleksander Mervar. V svojem govoru je poudaril predvsem zainteresiranost ELES, da z NEDOM in drugimi japonskimi gospodarskimi družbami sodelujejo tudi v projektu japonske vlade Society 5.0.. Poudaril je, da je uspešna izvedba I. faze projekta NEDO, investicije Jaskawe, Daihena, Fanuca odraz povečanega neposrednega gospodarskega sodelovanja obeh držav in odlična popotnica za še obsežnejše bodoče sodelovanje. V svojem govoru je tudi poudaril aktivnosti ELES na področju mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektov: ELES koordinira največji in najzahtevnejši nacionalni projekt pametnih omrežij (NEDO), vodi največji raziskovalni projekt iz EU sklada Obzorja 2020 v regiji (FutureFlow), koordinira prvi infrastrukturni projekt pametnih omrežij skupnega evropskega interesa v Evropi (SINCRO.GRID) ter, da je v zadnjih petih letih ELES pridobil največ nepovratnih sredstev za sofinanciranje razvojno-raziskovalnih projektov med energetskimi družbami v Sloveniji.
 


Otvoritveni govor direktorja ELES, mag. Aleksandra Mervarja.
 


Zbranim je spregovoril tudi predsednik nadzornega sveta ELES, g. Andrej Prebil.


Pomočnik direktorja Področja za strateške inovacije na ELES, mag. Gregor Ažman je udeležence seznanil najprej s strateškim razvojnim konceptom pametnih omrežij ELES, v nadaljevanju pa je podrobno opisal projekt NEDO ter dosežene rezultate I. faze. Telekomunikacijsko družbo Stelkom je predstavil direktor g. Igor Maher, predvsem je izpostavil cilje prihodnjega delovanja družbe. Oba govornika sta po končanem predavanju prejela števila vprašanja, na katera sta suvereno odgovarjala.


Iz razprave je bilo razvidno, da za ta projekt kot tudi za morebitna bodoča vlaganja v skupne pilotne projekte na področju elektroenergetike in telekomunikacij obstaja velik interes japonskih gospodarstvenikov, katerih je bilo na tem srečanju več kot 50, med njimi TEPCO – največji japonski proizvajalec in distributer elektrike, Hitachi, Mitsubishi.
 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji