Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

ELES prejemnik nagrade za najboljše letno poročilo

Družba ELES je na tekmovanju za najboljše letno poročilo zmagala v kategoriji Najboljše letno poročilo med velikimi podjetji (ki niso subjekti javnega interesa) za leto 2017.

Za ELES je bilo leto 2017 leto presežkov in z letnim poročilom smo želeli poudariti zavedanje pomena svoje temeljne naloge, to je skrb za zanesljivost delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema. To je omogočil tudi celovit pristop k poročanju skladen z usmeritvami IIRC (International Integrated Reporting Council), ki se ga poslužujejo tudi že nekateri evropski operaterji elektroenergetskih prenosnih omrežij.

V letnem poročilu za 2017 smo se osredotočili na poročanje o vrednosti, ki jo ustvarjamo za svoje ključne deležnike. Najprej smo podali rezultate po svojih temeljnih dejavnostih, to so obratovanje, infrastruktura in strateške inovacije, pri čemer smo izpostavili povezave in sinergije med njimi. Nato smo skladno z načeli trajnostnega poročanja podali še ključne ekonomske, družbene in okoljske informacije o poslovanju, ki zajemajo tako finančne kot tudi nefinančne informacije.

Pri strateški zasnovi poročila in pripravi vsebin so poleg ekipe zaposlenih družbe ELES sodelovali še zunanji strokovnjaki agencije Consensus, oblikovno zasnovo in izvedbo pa je prevzel AV Studio. 

Letno poročilo družbe ELES je dostopno na povezavi http://letnoporocilo.eles.si/.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji