Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

ELES in DEM uspešno izvedla preskus ponovne vzpostavitve omrežja

V torek, dne 22. 1. 2019, sta Eles in DEM uspešno izvedla zahteven preskus zagona agregata 2 v HE Fala brez zunanjega vira napajanja in vzpostavitve otočnega obratovanja na delu 110 in 400 kV omrežja.

Sistemski operater slovenskega prenosnega omrežja in Dravske elektrarne Maribor sta prvič izvedla t.i. mehki zagon agregata iz teme, kar pomeni, da je bila najprej vzpostavljena prenosna pot v brez napetostnem stanju, nanjo priključen agregat pa je nato postopoma dvigoval napetost do nazivne vrednosti. S tovrstnimi pristopi vzpostavitve otočnega obratovanja je bilo dokazano, da je moč vzpostaviti obratovanje sistema na najvišjem 400 kV napetostnem nivoju tudi z manjšimi agregati na nižjem 110 kV nivoju. V otoku je obratoval agregat 2 v HE Fala, del 110 kV stikališča HE Fala, DV 110 kV  Fala – (Karbid) - Pekre jug, del 110 kV stikališča v RTP Pekre, DV 110 kV Maribor – Pekre I, del 110 in 400 kV stikališča v RTP Maribor ter en TR 400/110 kV v RTP Maribor. V primeru izrednih razmer in potreb po ponovni vzpostavitvi omrežja, bo tovrsten pristop omogočal hitro vzpostavitev napajanja po 400 kV omrežju in s tem vključitev večjih elektrarn v slovenskem elektroenergetskem sistemu kot tudi povezovanje s sistemi sosednjih držav. Uspešen preskus pomeni velik korak v smeri še bolj zanesljivega napajanja slovenskih odjemalcev v kriznih razmerah in je plod ustreznih teoretičnih podlag ter dobrega sodelovanja med obema partnerjema. 

 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji