Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Demanti na del objave »Slovenija zaradi nedobavljene elektrike Hrvaški plačala 42 milijonov evrov«

Ena izmed najbolj odmevnih medijskih tem v zadnjih dneh decembra 2015 je bila razsodba International centre for settlement of investment disputes Washington, D.C,. z dne 17.12.2015, na podlagi katere je Republika Slovenija dolžna plačati 42 mio EUR Republiki Hrvaški za nedobavljeno električno energijo iz NEK v času od 01.07.2002 do 18.04.2003.

Slovenska tiskovna agencija je dne 31.12.2015 na svoji spletni strani objavila prispevek z naslovom »Slovenija zaradi nedobavljene elektrike Hrvaški plačala 42 milijonov evrov«. V njej je povzeta izjava dr. Roberta Goloba (TV SLO, Odmevi dne 18.12.2015) in moja izjava, dana časniku Dnevnik (dne 30.12.2015, novinar P. Cirman):

1) Električno energijo, ki bi sicer pripadla Hrvaški, je odkupil takratni Eles Gen in jo posredoval naprej Holdingu Slovenske elektrarne, je ob objavi odločitve o višini odškodnine na Odmevih Televizije Slovenije pojasnil prvi mož podjetja Gen I Robert Golob. Po njegovem mnenju so bili določeni dobički, ki so ostali v Sloveniji, a je teh do 10 milijonov evrov.

2) Nasprotovanje temu bo, kot kaže, veliko. Časnik Dnevnik danes poroča, da podjetja ne želijo niti slišati o tem, da bi namesto države prispevala 26 milijonov evrov. "Z obdobjem, na katerega se nanaša predmet arbitraže, Eles ni imel nič. Res je, da je Eles Gen prevzemal slovenski del električne energije, a količine, na katere se nanaša arbitraža, je prodajal Holding Slovenske elektrarne," je poudaril generalni direktor Elesa Aleksander Mervar.
(Vir: STA.si, 31.12.2015, 15.29)

V nadaljevanju demantiram izjavo predsednika uprave Gen I in pojasnjujem namen moje izjave novinarju Dnevnika P. Cirmanu.

Izjava predsednika uprave Gen I je povsem napačna in zavajajoča, kar bom pojasnil v nadaljevanju. Pričakoval bi, da dr. Robert Golob zelo podrobno pozna dogajanja v letih 1999 do 2002, saj je bil v tem času na mestu državnega sekretarja za energetiko najbolj kompetentna oseba iz tega področja in glede na svojo takratno funkcijo vpet v vse ključne odločitve tistega časa. Poleg tega je bil v letih 1999 do 2002, s krajšo prekinitvijo v letu 2000, predsednik NS ELES, ravno tako predsednik NS HSE v letih 2001 in 2002.

Kar se tiče zapisa glede nasprotovanja elektroenergetskih podjetij in citiranje moje izjave za časnik Dnevnik, bom pojasnil ključna dejstva, ki so se v letih 2001 do 2006 dogajala na relaciji NEK-ELES GEN – ELES – HSE – gospodarske družbe slovenske elektroenergetike in zakaj takšna moja izjava.


Dejstva

1) Ustanovitev  družbe  ELES GEN d.o.o. je Vlada RS  naložila  družbi ELES s sklepom  na 52. korespondenčni seji dne 26.6.2001. Namen  ustanovitve je bil  prenos celotnega poslovnega deleža RS v Nuklearni elektrarni Krško d.o.o.,  to je 50%, istočasno pa tudi prenos vseh posojil, za katere je garantirala Republika Slovenija.
2) V letu 2002 ELES GEN d.o.o. ni trgoval z električno energijo.
3) S 1.1.2002 je družba ELES začela obračunavati omrežnino končnim porabnikom električne energije v Republiki Sloveniji in od vključno 01.01.2002 dalje družba ELES ni več trgovala z električno energijo.
4) Dne 06.05.2002 sta družba ELES in NEK sklenila sporazum, po katerem je NEK plačal družbi ELES 6,2 milijarde slovenskih tolarjev (cca 28 mio EUR po takratnem tečaju), družba ELES pa je v istem znesku dokapitalizirala ELES GEN. Poravnava se je nanašala na terjatve iz leta 1993, 1994 in 1995. V sporazumu je nedvoumno zapisano, da družba ELES izvrši do

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji