Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Spojitev slovenskega in avstrijskega trga z električno energijo z 12. julijem 2016

Po uspešnem zaključku vseh testnih aktivnosti v juniju 2016, se bosta z 12. julijem 2016 (za dan dobave 13. julij 2016) spojila slovenski in avstrijski trg z električno energijo. Od tega dne dalje bodo dnevne prenosne zmogljivosti na avstrijsko-slovenski meji  dodeljene implicitno s pomočjo PCR rešitve za spojitev dnenih trgov. S tem bo ta meja postala del med regionalnega spajanja trgov (MRC – Multi Regional Coupling).

Pričetek AT-SI MC