Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Spojitev slovenskega in italijanskega trga na segmentu trgovanja znotraj dneva z 21.6.2016

V skladu s predhodno objavo o spojitvi italijanskega in slovenskga trga z električno energijo na segmentu trgovanja znotraj dneva najavljamo, da je skladno s soglasji pridobljenimi s strani nacionalnih regulatornih organov (AEEG‐SI, Agencija za energijo), potrjena spojitev trgov z začetkom 21. junija 2016 (datum dobave 22. 6. 2016).
 
application/pdf ID MC IT-SI_Communication MPs GoLive