Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Demanti na objave, da družbi ELES poteče pogodba z družbo TET

Družbi TET ne poteče pogodba z družbo ELES. Družba ELES ima pogodbo z družbo GEN energija, ki bo sama odločila o tem, ali bo družba TET še sodelovala v terciarni rezervi do 31. 12. 2016.