Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Spojitev slovenskega in avstrijskega trga z električno energijo prestavljena na 21. julij 2016

Dne 17. junija 2016 so partnerji na AT-SI projektu uradno najavili predviden dan začetka izvajanja spojitve trgov na avstrijsko-slovenski meji.

Obveščamo vas,  da je prvotno predvideni datum 12. julij 2016 (trgovalni dan) zaradi težav pri implementaciji IT prestavljen.

Danes lahko potrdimo, da je nov datum, na katerega se bo začelo spajanje trgov na AT-SI meji, 21. julij 2016, za dan dobave 22. julij 2016.

Od tega dne dalje bodo dnevne prenosne zmogljivosti na avstrijsko-slovenski meji  dodeljene implicitno s pomočjo PCR rešitve za spojitev dnevnih trgov. S tem bo ta meja postala del med regionalnega spajanja trgov (MRC – Multi Regional Coupling).

AT-SI_MC_Launch_21_July_2016