Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Oskrba z električno energijo v kriznih razmerah izjemnega pomena

Zanesljiva oskrba z električno energijo je za nemoteno delovanje vsake družbe nujno potrebna, v kriznih razmerah pa ima še dodaten, izjemen pomen, saj je nujno potrebna za nemoteno delovanje ključnih institucij v boju proti virusu SARS-CoV-2.

V družbi ELES, sistemskemu operaterju elektroenergetskega omrežja, od katerega je odvisno delovanje celotnega elektroenergetskega sistema v Republiki Sloveniji in, ki poleg tega skrbi za nemoten mednarodni prenos električne energije, se zavedamo odgovorne naloge, ki jo imamo v teh težkih časih.

Družba ELES je upravljalec kritične infrastrukture z najpomembnejšim členom za oskrbo z električno energijo v naši državi – Republiškim Centrom Vodenja.

Medtem ko evropske države zapirajo meje, električna omrežja ostajajo povezana. Mednarodna koordinacija je v teh razmerah še toliko pomembnejša. Z ostalimi evropskimi sistemskimi operaterji smo konstantno v kontaktu pri pripravi preventivnih ukrepov s katerimi preprečujemo širitev okužb s koronavirusom SARS-CoV-2 in predvsem skrbimo za stalno zagotavljanje zadostne ekipe operativnega osebja, ki lahko zagotavlja neprekinjeno izvajanje nujnih nalog.

V vseh državah in njihovih sistemskih operaterjih namenjajo izjemno pozornost zdravju operativnega osebja, ki je odgovorno in usposobljeno za vodenje elektroenergetskega sistema. V petek, 13.03.2020 smo vzpostavili stalno komunikacijo z resornim ministrstvom, to je Ministrstvom za infrastrukturo, s katerim na urnih osnovah izmenjujemo pomembne informacije.

Prve ukrepe smo v podjetju sprejeli že 24. februarja in jih od takrat naprej sproti prilagajamo glede na eskalacijo razmer. Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da se s situacijo, kakršni smo priča danes, še nismo soočili. Tako kot se z njo niso soočili v zdravstvu, šolstvu, gospodarstvu in v življenju nasploh.

Resnost razmer je privedla do te skrajnosti, da smo ekipo šestih operaterjev popolnoma osamili za 14 dni. Ekipa operaterjev je hermetično zaprta na delovnem mestu v Republiškem centru vodenja, od koder noč in dan vodi, upravlja in koordinira delovanje elektroenergetskega sistema Slovenije. Po 14 dneh se bo ta ekipa vrnila k svojim domačim, njihovo mesto pa bo za naslednjih 14 dni prevzelo drugih 6 operaterjev, kateri so v domači karanteni.

Zavedamo se, da je stanje izjemno resno, hkrati pa verjamemo, da smo z ukrepi, ki smo jih uvedli, vzpostavili razmere, ko delovanje elektroenergetskega sistema ni ogroženo in bo električna energija neprekinjeno na razpolago vsem, ki jo te dni potrebujejo morda še bolj kot sicer.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji