Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

ENTSO-E začenja prvo evropsko oceno ustreznosti virov

ERAA zagotavlja ogromen korak naprej v primerjavi s prejšnjimi srednjeročnimi napovedmi ustreznosti

• ERAA ocenjuje, kako je mogoče zadovoljiti povpraševanje potrošnikov v prihodnjem desetletju, kar postavlja pot do sistema neto nič.

• Ta ocena upošteva, kako bo razvojna dinamika trga vplivala na proizvodnjo, odziv na povpraševanje in druge prožne zmogljivosti.

• Ta analiza je dragoceno orodje za oblikovalce politik, sistemske operaterje in druge deležnike z električno energijo, saj sledimo pomembni poti do podnebne nevtralnosti.

• Osrednja vloga električne energije v tem prehodu pomeni, da morajo TSOji upravljati vse bolj zapleten sistem.

• Ključna ugotovitev analize ERAA 2021 je, da lahko evropski elektroenergetski sistem z načrtovanjem, usklajevanjem in sodelovanjem zagotovi varno električno energijo pri prehodu na neto nič.

Generalna sekretarka ENTSO-E Sonya Twohig je v komentarju na objavo dejala: »Naše današnje delo je strukturirano z ambicijo, da do leta 2050 zagotovimo neto nič emisij toplogrednih plinov, to je naloga, ki zahteva usklajevanje in čezmejno sodelovanje. Pri zagotavljanju ERAA, ENTSO-E izpolnjuje potrebo po celovitem načrtovanju z namenom zagotoviti, da so danes sprejete naložbe in regulativne odločitve v skladu z našimi potrebami za prihodnost. ERAA je popolno in izjemno dragoceno orodje, ki je dostavljeno kot skupno prizadevanje TSOjev za oblikovalce politik in vse, ki želijo razumeti ustreznost in dinamiko trga v prihodnjih letih.«

 

 


 

O ENTSO-E

ENTSO-E, Evropsko združenje sistemskih operaterjev elektroenergetskega omrežja, je združenje za sodelovanje evropskih operaterjev prenosnih sistemov (TSO). Dvainštirideset članov TSO-jev, ki predstavljajo 35 držav, je odgovornih za varno in usklajeno delovanje evropskega elektroenergetskega sistema, največjega medsebojno povezanega električnega omrežja na svetu. Poleg svoje osrednje, zgodovinske vloge pri tehničnem sodelovanju, je ENTSO-E tudi skupni glas TSO-jev.

 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji