Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Slovenski in srbski sistemski operater prenosnega omrežja skupaj z EPEX SPOT vzpostavljajo prvo regionalno borzo električne energije za Srednjo in Jugovzhodno Evropo

ELES, EMS ter EPEX SPOT objavljajo skupno zavezo za vzpostavitev prve regionalne borze električne energije za Srednjo in Jugovzhodno Evropo. Novoustanovljena družba Alpine-Adriatic Danube Power Exchange – ADEX bo v Sloveniji in Srbiji na enem mestu ponudila usklajene storitve za promptno trgovanje z električno energijo z ambicijo razširitve poslovanja in storitev tudi na druge države v regiji Srednje in Jugovzhodne Evrope (CSEE). Delnice ADEX-a bodo v enaki lasti ELES, EMS in EPEX SPOT.

Sporazum med podjetji predvideva združitev med BSP Southpool in SEEPEX. EPEX SPOT ter sistemska operaterja prenosnega omrežja (TSO) ELES in EMS bosta delovala kot ustanovna delničarja novoustanovljene borze električne energije ADEX s sedežem družbe v Ljubljani ter glavnima stalnima sedežema v Ljubljani in Beogradu.

»Kulturo trgovanja v naši regiji nadgrajujemo z zagotavljanjem najvišjih standardov trgovanja, naprednih tehničnih rešitev, odličnih menjalnih storitev, transparentnosti in inovativnosti,« pravi Aleksander Mervar, direktor sistemskega operaterja ELES in predsednik skupine ELES.

»Ta izjemen dosežek bo spodbudil razvoj regionalnega trga z električno energijo in zagotovil odprt in trajnosten vzor za druge države CSEE, da se pridružijo tej napredni poslovni infrastrukturi,«  pravi Jelena Matejić, generalna direktorica EMS.

Kratkoročni mejniki ADEX-a bodo tudi vzpostavitev novega usklajenega trga znotraj dneva v Srbiji in združitev ključnega srbskega trga za dan vnaprej z vseevropsko enotno povezavo za dan vnaprej (SDAC).

»ADEX bo skupnosti CESE ponudil najboljše v svojem razredu rešitve za trgovanje in kliring ter pomagal pri izgradnji likvidnosti v teh izjemnih časih. Pričakujemo, da bomo pospešili prepotrebno izvajanje povezovanja trga v tej regiji, da bi zaključili evropsko integracijo promptnih trgov,« pravi Ralph Danielski, direktor EPEX SPOT.

Dokončanje te združitve bo odvisno od vseh veljavnih regulativnih odobritev in zakonskih zahtev.

Anže Predovnik, predsednik uprave BSP Southpool, poudarja: »Poslovno okolje v regiji se bistveno spreminja, sodelovanje s SEEPEX in EPEX pa je prvi korak k prilagajanju in pripravi na nadaljnje izzive na ravni PX. ADEX je novo poglavje za BSP, ki temelji na trdnem in zaupljivem partnerstvu med vsemi partnerji. To je glavni pogoj za naš uspeh in na to pot so vabljeni vsi, ki jih zanima naš prihodnji razvoj,«

Miloš Mladenović, direktor SEEPEX, dodaja: »SEEPEX je bil avantgardna vseevropska zgodba o uspehu v regiji JVE že od samega začetka in ta inovativni kontekst ADEX bo tudi v prihodnosti dodatno okrepil našo vodilno vlogo.«

Poleg tega so ELES, EMS in EPEX SPOT tudi v pogovorih z MAVIR-jem, madžarskim TSO.

»Tesno sodelujemo z našimi partnerji, da bi se HUPX, madžarska borza električne energije, kmalu pridružila ADEX-u,« pojasnjuje András Biczók, direktor družbe MAVIR.

Pobuda ostaja odprta za vse dodatne partnerje, ki bi se želeli pridružiti ADEX-u, da bi pospešili integracijo promptnih trgov električne energije v Srednji in Jugovzhodni Evropi.

BSP Southpool upravlja fizični trg dan vnaprej in trg znotraj dneva s storitvami povezovanja trgov v Sloveniji ter lokalnimi in čezmejnimi storitvami kliringa in poravnav. Leta 2021 je njenih 34 članov trgovalo z 10 TWh z letnim klirinškim prometom v višini 1,2 milijarde EUR. Za več informacij obiščite www.bsp-southpool.com .

ELES je sistemski operater prenosnega omrežja v Sloveniji in upravlja z omrežjem 400 kV, 220 kV in 110 kV daljnovodov v skupni dolžini 2.955 km. Geografsko na stičišču med zahodno, vzhodno in južno Evropo, ELES upravlja temelje tranzitnih tokov in zagotavlja zanesljiv prenos in distribucijo v več sosednjih državah. Za več informacij obiščite www.eles.si.

Delniška družba Elektromreža Srbije (EMS) je sistemski operater prenosnega omrežja v Republiki Srbiji, katerega naloga je zagotavljanje varnega in zanesljivega prenosa električne energije, učinkovito upravljanje prenosnega sistema ter zagotavljanje optimalnega in trajnostnega razvoja. EMS upravlja omrežje 400 kV, 220 kV in 110 kV daljnovodov s skoraj 10.000 km in upravlja osem medconskih zmogljivosti s sosednjimi TSO-ji v celoti v skladu s pravili in praksami ENTSO-E. Za več informacij obiščite www.ems.rs.

Evropska borza električne energije EPEX SPOT SE in njene podružnice upravljajo fizične kratkoročne trge električne energije v 13 državah: Srednji Zahodni Evropi, Švici, Združenem kraljestvu, Nordijskih državah in na Poljskem. Kot del skupine EEX, skupine podjetij, ki služijo mednarodnim blagovnim trgom, je EPEX SPOT zavezan ustvarjanju vseevropskega trga z električno energijo. Več kot 300 članov trguje z električno energijo na EPEX SPOT. HGRT, holding sistemskih operaterjev prenosnega omrežja, ima 49 % njenega lastniškega kapitala. Za več informacij obiščite www.epexspot.com.

SEEPEX a.d. Beograd (SEEPEX) je licencirani operater trga v Srbiji, ustanovljen kot delniška družba v strateškem partnerstvu med EMS in EPEX SPOT. Leta 2021 je 24 članov iz 13 evropskih držav trgovalo s 3,2 TWh na organiziranem trgu dan vnaprej, pri čemer je vse transakcije opravil kliring European Commodity Clearing AG. Za več informacij obiščite www.seepex-spot.com.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji