Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Obvestilo za gospodinjstva, prizadeta v poplavah, ki so prijavila škodo med 27. oktobrom in 14. novembrom

Ljubljana, 1. december 2023 – Vsa gospodinjstva, prizadeta v poplavah, ki so prijavila škodo med 27. oktobrom in 14. novembrom, obveščamo, da je Uprava RS za zaščito in reševanje v aplikacijo AJDA vnesla dodatne upravičence.

Družba Eles je sezname prejela 30. novembra 2023. Prejete podatke bomo v sodelovanju z elektrodistribucijskimi podjetji povezali s številkami merilnih mest dotičnih gospodinjstev ter jih posredovali dobaviteljem električne energije za obračun električne energije po znižani ceni za mesec december 2023.

Ob tem dodajamo še, da je Uprava RS za zaščito in reševanje opozorila, da je v skladu s sklepom Vlade RS v posebnih primerih vnos v AJDO še vedno mogoč. Vse upravičence tako prosimo za razumevanje.