Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Analiza končnih cene električne energije v Sloveniji v letu 2023 v primerjavi z državami, članicami EU

Objavljamo dokument Analiza končnih cene električne energije v Sloveniji v letu 2023 v primerjavi z državami, članicami EU, ki ga je pripravil direktor družbe ELES, mag. Aleksander Mervar

Rezultati analize, ki jo je, podobno kot v minulih letih, tudi letos pripravil mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, so pokazali, da so vladni ukrepi od julija 2022 dalje, ki so se nanašali na zamejitve prodajnih cen električne energije, znižanja ali odprave določenih prispevkov in ukrepe na področju tarif za uporabo elektroenergetskega omrežja, prinesli občutne učinke pri gospodinjskih odjemalcih, kjer so bile končne cene električne energije v letu 2023 kar 49 odstotkov pod nivojem EU27; 113 odstotkov nižje kot v Nemčiji in 19 odstotkov nižje od povprečja v naših sosednjih državah. Vladni ukrepi so zajemali tudi t. i. mali poslovni odjem (*mali poslovni odjemalec je odjemalec na nizki napetosti, ki ni gospodinjski odjemalec in ima priključno moč enako ali manjšo od 43 kW, letna poraba EE pa ni več kot 499 MWh).

Zaradi vladnih ukrepov so imeli našteti odjemalci za 14 odstotkov nižje cene električne kot je povprečje EU27, za 24 odstotkov nižje kot v Nemčiji in za 29 odstotkov nižje, kot je povprečje v naših sosednjih državah.

sporočilozajavnostanalizakončnihcenza2023.pdf