Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

ELES postal del kooperacije IGCC

​S 1. februarjem 2019 je Elesu in njegovim strokovnjakom uspel nov velik korak pri implementacije zahtev omrežnih kodeksov.

Na ta dan ob 10.00 je ELES tudi formalno postal del kooperacije IGCC, v okviru katere po novem sodeluje trinajst sistemskih operaterjev iz desetih držav: 50Hertz (DE), APG (AT), Amprion (DE), CEPS (CZ), ELES (SI), Elia (BE), Energinet (DK), HOPS (HR), RTE (FR), Swissgrid (CH), TenneT (DE), TenneT (NL) in TransnetBW (DE). 

Namen mehanizma je izmenjava t.i. nenamernih odstopanj elektroenergetskih sistemov med sistemskimi operaterji, kot orodje razbremenjevanja aktivacije avtomatske rezerve za povrnitev frekvence (aRPF) oziroma t.i. sekundarne regulacije. O kompleksnosti procesa govori že podatek, da gre za povsem avtomatiziran proces v katerem se korekcije bilanc sistemov izvedejo vsak regulacijski cikel (običajno dve sekundi), pri čemer je potrebno upoštevati tudi zadnje stanje razpoložljivih prenosnih zmogljivosti na mejah med državami. V okviru mehanizma ima ELES možnost vsak trenutek izmenjati kar do 200 MW odstopanj v pozitivno ali negativno smer, kar je več kot trikratnik obsega zakupljene sekundarne regulacije (60 MW). 

Intenzivno delo na projektu je potekalo vse od sredine leta 2017, pri čemer gre izpostaviti, da sta praktično vse aktivnosti izvedli ekipi strokovnjakov iz POS in PITK z lastnim znanjem in sredstvi. 

S priključitvijo na kooperacijo IGCC je dokončno ugasnil podoben mehanizem, v Elesu znan pod imenom INC, v katerem smo sodelovali sistemski operaterji APG (AT), ELES (SI) in HOPS (HR). Od sodelovanja v IGCC mehanizmu zaradi števila držav in s tem večjega potenciala za izravnavo pričakujemo še večje pozitivne učinke na razbremenjevanje aktivacije sekundarne regulacije in s tem nov pomemben kamenček v mozaiku zagotavljanja zanesljivega obratovanja elektroenergetskega sistema Slovenije.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji