Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

13.07.2017 | Novice

Evropski projekt FutureFlow iz programa Obzorje 2020, ki ga koordinira družba ELES, pri njem pa iz Slovenije sodelujejo še inštitut EIMV, Elektro energija in GEN-I, je v polnem zagonu. Read More

06.07.2017 | Novice

V torek, 4. julija, in v sredo, 5. julija, je v Beogradu potekal redni delovni sestanek 12 partnerjev projekta FutureFlow. Read More

28.06.2017 | Novice

Na konferenci InnoGrid2020 + je mag. Darko Kramar podrobneje predstavil projekt FutureFlow. Read More

28.06.2017 | Novice

Pri pripravi delovišča v RTP Divača težave povzročile izpad daljnovodov na območju Primorske. Read More

23.06.2017 | Novice

Iniciativa BRIDGE združuje projekte s področja pametnih omrežij in shranjevanja energije, ki so financirani iz programa Obzorje 2020. Read More

21.06.2017 | Novice

Na podlagi desetega odstavka 9. člena Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 in vloge družbe ELES je Agencija za energijo 27. maja 2017 izdala soglasje k Metodologiji skupnega modela omrežja (angl. Common Grid Model Methodology). Read More

15.06.2017 | Novice

Družba ELES je v sodelovanju z distribucijskimi podjetji zagotovila študijo Priprava GIS podatkov o območjih napajanja iz prenosnih in distribucijskih RTP v Sloveniji. Read More

24.05.2017 | Novice

Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED je na zboru članov v torek, 23. maja 2017, v Mariboru izvolilo novo vodstvo. Read More

19.04.2017 | Novice

V RTP Podlog je danes potekalo redno usposabljanje vzdrževalcev iz CIPO Maribor za varno delo na višini. Read More

13.04.2017 | Novice

Direktor družbe ELES je na dogodku omenil, da se pri obnovljivih virih energije vedno pozabi povedati, koliko stanejo. Read More

Page 1 of 5 <<< [1]2345 >>
© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji