Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

Namera o prodaji

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ULRS34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavljamo NAMERO O PRODAJI SOLASTNIŠKEGA DELEŽA na nepremičninah parc. št. 618/3 k.o. 2304 Nova Gorica (zemljišče s poslovno stavbo) po metodi neposredne pogodbe solastniku.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji