Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu distribucijskega sistema električne energije v RS za obdobje 2025-2034

Družba ELES objavlja posvetovalni dokument – Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije v RS za obdobje 2025 - 2034

Družba ELES skladno s 4. členom Akta o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev (Ur. L. RS, št. 41/22), objavlja posvetovalni dokument – Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije v RS za obdobje 2025 - 2034 in vse zainteresirane vabi k pripravi pripomb in pobud na objavljeni posvetovalni dokument. Po končanem posvetovalnem obdobju bomo prejete pripombe in predloge oziroma njihove povzetke objavili ter rezultate posvetovalnega postopka skupaj z razvojnim načrtom predložili Agenciji za energijo v soglasje. Svoje pripombe k predlogu razvojnega načrta pošljite na posebnem obrazcu na naslov info@eles.si do vključno torka, 30. aprila 2024.

Priloge:

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji