Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

07.12.2015 | Novice

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ULRS34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavljamo NAMERO O PRODAJI SOLASTNIŠKEGA DELEŽA na nepremičninah parc. št. 618/3 k.o. 2304 Nova Gorica (zemljišče s poslovno stavbo) po metodi neposredne pogodbe solastniku. Read More

25.11.2015 | Novice

Družba ELES razpisuje javno zbiranje ponudb za odprodajo enosobnega stanovanja v Sežani. Izklicna cena je v višini 32.000 evrov, kot je vrednost stanovanja ocenil cenilec. Stanovanje se prodaja po načelu videno kupljeno. Ogled stanovanja bo v torek, 1. decembra 2015, ob 10. uri. Ponudbe zbiramo do torka, 15. decembra 2015, do 9.30 ure.Vse podrobnosti o pogojih in postopkih odprodaje najdete tukaj.    Read More

19.10.2015 | Novice

ELES, d. o. o. je v skladu s petim odstavkom 144. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/2014) in na podlagi pripomb prejetih v času javne obravnave  pripravil predlog Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem električne energije (SONPO) .  Read More

23.07.2015 | Novice

ELES, d. o. o. je v skladu s petim odstavkom 144. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/2014) pripravil predlog Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem električne energije (SONPO) ter jih s tem obvestilom daje v javno obravnavo.ELES vabi vse zainteresirane predstavnike javnosti, da izpolnijo priloženo tabelo z morebitnimi pripombami, predlogi ali dopolnitvami k predlogu SONPO in jo pošljejo najpozneje do petka 28. avgusta 2015 na elektr... Read More

10.06.2015 | Novice

Na družbo ELES se glede izpada napajanja z električno energijo, ki se je zgodil 8. junija 2015, obračajo številni uporabniki.Kot smo obvestili takoj po dogodku, je pri končani reviziji enega daljnovodnega polja v RTP Pekre ob 12:28 prišlo do napake na visokonapetostni opremi. To je žal povzročilo izpad celotnega RTP Pekre in okoliških daljnovodov, kar je posledično pripeljalo do izpada vseh elektrarn v zgornji Dravski dolini. S tem je brez napajanja ostala Koro&scaron... Read More

08.06.2015 | Novice

Pri končani reviziji enega daljnovodnega polja v RTP Pekre je v ponedeljek, 8. junija, 2015 ob 12.28 prišlo do napake na visokonapetostni opremi. Vzrok za nastalo napako v družbi ELES še ugotavljamo.Napaka je povzročila izpad celotnega RTP Pekre in okoliških daljnovodov, kar je posledično pripeljalo do izpada vseh elektrarn v zgornji Dravski dolini. S tem je brez napajanja ostala Koroška, zgornja Dravska dolina in del Maribora.Napajanje po 110 kV daljnovodih preno... Read More

31.05.2015 | Novice

V dneh od 28. do 30. maja 2015 je bila v številnih slovenskih medijih objavljena vest, da je ELES opustil namero o izgradnji sistemske enote na lokaciji Termoelektrarne Trbovlje (TET). Kot razloga sta bila navedena tehnično in ekonomsko ustreznejši lokaciji Termoelektrarne Brestanica (TEB) in TE-TOL Energetika Ljubljana. Zaradi, po naši oceni, napačnega razumevanje te informacije v javnosti, ki smo jo posredovali iz družbe ELES tako novinarki Dela kot Slovenski tiskovni a... Read More

07.05.2015 | Novice

Gre za dva daljnovodna stebra na 110 kV daljnovodu Gorica - Ajdovščina, na območju Ozeljana, ki ju je v začetku februarja podrla orkanska burja, zaradi česar je omenjeni daljnovod izpadel iz obratovanja. Izpad daljnovoda je zelo povečal tveganja za prekinitev napajanja severne Primorske po 110 kV povezavah, saj je bila celotna severna Primorska napajana po eni sami 110 kV daljnovodni povezavi, radialno preko 110 kV daljnovodov Ajdovščina-Idrija, Idrija-Cerkno, Cerkno-Tol... Read More

19.02.2015 | Novice

Po dobrih šestih dneh veslanja, najprej v zmernih vetrovih, tudi bonaci, so se vremenske razmere za člana posadke odprave Preveslati J Mediteran pred Malto korenito spremenile. Tako sta Marin Medak in Huw Kingston na poti na vesla iz Tunizije kakšnih 50 navtičnih milj pred Malto vrgla viharno sidro, podobno padalu, in preždela 30 ur na viharnem sidru. Zaradi hudega vetra sta se odločila, da ne bosta dopustila, da ju odnaša nazaj v Tunizijo, temveč sta zaveslala pro... Read More

12.12.2014 |

ELES se je tudi letos odločil, da sredstva namenjena novoletnim voščilnicam in poslovnim darilom raje nameni podpori mladim. Tako smo letos združili moči z drugimi organizacijami iz energetskega sektorja in letošnja finančna sredstva za poslovna darila namenjamo Zvezi za tehniško kulturo Slovenije oziroma njenemu programu za izobraževanje mladih.Elektronska voščilnica Read More

Page 17 of 17 << 13141516[17] >>>