Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Javna obravnava predloga vseh OPS glede liste standardnih produktov za izravnalno moč za aRPF in mRPF

V skladu zahtevami 25(2) člena Uredbe komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije (»Uredba EBGL«) so vsi OPS pripravili predlog liste standardnih produktov za izravnalno moč za aRPF in mRPF. Da bomo OPS zadostili zahtevam Uredbe EBGL in pridobili ustrezna stališča in mnenja posameznih deležnikov in udeležencev trga, smo OPS začeli z javno obravnavo predloga.

Javna obravnava bo potekala od 15. maja od 00:00 do 31. julija do 23:59. Več informacij je na voljo na spletni strani združenja ENTSO-E.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji