Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Obveščamo udeležence trga, da je dokončanje 400 kV čezmejne prenosne povezave Cirkovce – Hévíz in s tem pričetek obratovanja daljnovoda predvideno za 30. 6. 2022. S tem bo izpolnjen predpogoj za vključitev meje med Madžarsko in Slovenijo v evropske projekte spajanja trgov za dan v naprej (SDAC) in znotraj dneva (SIDC).Časovnica vključitve povezave v proces določanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti je sledeča: izračun prenosnih zmogljivosti za dodelitev za... Read More

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Sistemu za najavo voznih redov avstrijskega sistemskega operaterja APG, dne 28.06.2022 med 18:45 in predvidoma 23:00 ustavljeno delovanje samega Sistema za najavo voznih redov. V času od 18:30 dalje ter znotraj trajanja vzdrževalnih del nominacija za dan v naprej ter dodeljevanje ČPZ znotraj dneva ne bosta možna. Vzdrževalna dela ne bodo vplivala na že potrjene nominacije za dobave znotraj omenjenega vzdrževalnega intervala. Read More

Udeležence trga obveščamo, da smo implementirali bilateralni proces izračuna prenosnih zmogljivosti znotraj dneva na slovensko-hrvaški meji. Skladno s CORE ID CC metodologijo lahko sistemski operater razpoložljivo prenosno zmogljivost znotraj dneva, ki izhaja iz CORE procesa za dan vnaprej, spreminja za ± 300 MW na mejo in smer. Nov proces izračuna se začne z današnjim dnem za dan dobave 23.6.2022. Prenosne zmogljivosti bodo na voljo na trgu znotraj dneva.  Read More

Partnerji vključeni v projektu spajanja trgov na podlagi pretokov moči v regiji Core sporočamo, da smo z današnjim dnem v regiji Core uspešno pričeli z novo metodo spajanja trgov na podlagi pretokov moči (Core Flow-Based Day-ahead Market Coupling).16 sistemskih operaterjev je uspešno implementiralo harmoniziran izračun prenosnih zmogljivosti na nivoju celotne regije ter skupaj z 10 operaterji trga z električno energijo izboljšalo učinkovitost dodeljevanja čez... Read More

Partnerji vključeni v projektu spajanja trgov na podlagi pretokov moči v regiji Core vam z veseljem sporočamo, da smo uspešno zaključili vse ključne faze projekta in smo tako pripravljeni na začetek spajanja trgov po novi metodi z dnem 8.6.2022 za prvi dan dobave 9.6.2022. Več v priloženem uradnem obvestilu. Read More

Uporabnike obveščamo o načrtovanih vzdrževalnih delih na SA (Shipping Agent) sistemu Nord Pool EMCO, dne 01.06.2022 med 22:30 in 02.06.2022 00:30, ko bo zaustavljeno delovanje samega SA sistema. Meja ELES-APG bo tako v času vzdrževanja zaprta  za XBID trgovanje. Read More

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Sistemu za najavo voznih redov avstrijskega sistemskega operaterja APG, dne 04.06.2022 med 09:00 in predvidoma 17:00, ustavljeno delovanje samega Sistema za najavo voznih redov. V času od 08:45 dalje ter znotraj trajanja vzdrževalnih del dodeljevanje ČPZ znotraj dneva ne bo možno, prav tako ne bodo sprejete nominacije za katerokoli obdobje. Vzdrževalna dela ne bodo vplivala na predhodno že potrjene nominacije za doba... Read More

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Sistemu za najavo voznih redov avstrijskega sistemskega operaterja APG, dne 24.05.2022 med 18:45 in predvidoma 23:00 ustavljeno delovanje samega Sistema za najavo voznih redov. V času od 18:30 dalje ter znotraj trajanja vzdrževalnih del nominacija za dan v naprej ter dodeljevanje ČPZ znotraj dneva ne bosta možna. Vzdrževalna dela ne bodo vplivala na že potrjene nominacije za dobave znotraj omenjenega vzdrževalnega intervala. Read More

Zaradi vzdrževalnih del bo 11.05.2022 ustavljeno delovanje Sistema za najavo voznih redov (ESS) slovenskega sistemskega operaterja ELES med 05:30 in 07:00.V omenjenem terminu ne bodo možne nominacije voznih redov za dan v naprej ter znotraj dneva za vse slovenske meje, prav tako ne bo možna alokacija kapacitet preko skupne platforme SIDC.Vzdrževalna dela ne bodo vplivala na že potrjene nominacije za dobave znotraj omenjenega vzdrževalnega intervala. Read More

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Sistemu za najavo voznih redov avstrijskega sistemskega operaterja APG, dne 26.04.2022 med 18:45 in predvidoma 23:00 ustavljeno delovanje samega Sistema za najavo voznih redov. V času od 18:30 dalje ter znotraj trajanja vzdrževalnih del nominacija za dan v naprej ter dodeljevanje ČPZ znotraj dneva ne bosta možna. Vzdrževalna dela ne bodo vplivala na že potrjene nominacije za dobave znotraj omenjenega vzdrževalnega intervala. Read More

Page 1 of 332 <<< [1]2345 >>

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji