Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Sistemu za najavo voznih redov avstrijskega sistemskega operaterja APG, dne 21.05.2019 med 18:45 in predvidoma 23:00 ustavljeno delovanje samega Sistema za najavo voznih redov. V času od 18:15 dalje ter znotraj trajanja vzdrževalnih del nominacija za dan v naprej ter dodeljevanje ČPZ znotraj dneva ne bosta možna. Vzdrževalna dela ne bodo vplivala na že potrjene nominacije za dobave znotraj omenjenega vzdrževalnega intervala. Read More

V skladu zahtevami 25(2) člena Uredbe komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije (»Uredba EBGL«) so vsi OPS pripravili predlog liste standardnih produktov za izravnalno moč za aRPF in mRPF. Da bomo OPS zadostili zahtevam Uredbe EBGL in pridobili ustrezna stališča in mnenja posameznih deležnikov in udeležencev trga, smo OPS začeli z javno obravnavo predloga.Javna obravnava bo potekala od 15. maja od 00:00 do 31. ... Read More

V skladu z zahtevami 40. člena Uredbe komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije (»Uredba EBGL«) so vsi OPS pripravili metodologijo za sooptimiran postopek dodeljevanja prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji za izmenjavo izravnalne moči ali souporabo rezerv. Da bomo OPS zadostili zahtevam EBGL in pridobili ustrezna stališča in mnenja posameznih deležnikov in udeležencev trga, smo OPS začeli z javno obrav... Read More

Obveščamo udeležence trga, da bo na zahtevo avstrijskega sistemskega operaterja APG zaradi planiranih izklopov v avstrijskem prenosnem omrežju vrednost NTC v smeri AT-SI znižana na 800 MW za dan dobave 10.05.2019 v času od 00:00 do 24:00.  Read More

Obveščamo udeležence trga, da bo na zahtevo avstrijskega sistemskega operaterja APG zaradi planiranih izklopov v avstrijskem prenosnem omrežju vrednost NTC v smeri AT-SI za dan dobave 09.05.2019 znižana. Nove vrednosti so podane v tabeli: Reducirane NTC vrednosti Read More

Obveščamo udeležence trga, da bo na zahtevo avstrijskega sistemskega operaterja APG zaradi planiranih izklopov v avstrijskem prenosnem omrežju vrednost NTC v smeri AT-SI znižana na 800 MW za dan dobave 08.05.2019 v času od 00:00 do 24:00. Read More

Obveščamo udeležence trga, da bo na zahtevo avstrijskega sistemskega operaterja APG zaradi planiranih izklopov v avstrijskem prenosnem omrežju vrednost NTC v smeri AT-SI znižana na 800 MW za dan dobave 07.05.2019 v času od 00:00 do 24:00. Read More

Obveščamo udeležence trga, da bo na zahtevo avstrijskega sistemskega operaterja APG zaradi planiranih izklopov v avstrijskem prenosnem omrežju vrednost NTC v smeri AT-SI znižana na 800 MW za dan dobave 06.05.2019 v času od 06:00 do 24:00. Read More

Obveščamo udeležence trga, da bo na zahtevo avstrijskega sistemskega operaterja APG zaradi planiranih izklopov v avstrijskem prenosnem omrežju vrednost NTC v smeri AT-SI znižana na 800 MW za dan dobave 03.05.2019 v času od 06:00 do 20:00.  Read More

Obveščamo udeležence trga, da bo na zahtevo avstrijskega sistemskega operaterja APG zaradi planiranih izklopov v avstrijskem prenosnem omrežju vrednost NTC v smeri AT-SI znižana na 800 MW za dan dobave 02.05.2019 v času od 06:00 do 20:00. Read More

Page 1 of 273 <<< [1]2345 >>

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji