Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Vso zainteresirano javnost obveščamo, da ENTSO-E organizira spletno delavnico na temo skupnih evropskih izravnalnih platform, ki bo potekala 8.12. 2022.Za udeležbo na spletno delavnico je potrebna predhodna prijava na povezavi. Read More

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Sistemu za najavo voznih redov avstrijskega sistemskega operaterja APG, dne 22.11.2022 med 18:45 in predvidoma 23:00 ustavljeno delovanje samega Sistema za najavo voznih redov. V času od 18:30 dalje ter znotraj trajanja vzdrževalnih del nominacija za dan v naprej ter dodeljevanje ČPZ znotraj dneva ne bosta možna. Vzdrževalna dela ne bodo vplivala na že potrjene nominacije za dobave znotraj omenjenega vzdrževalnega intervala. Read More

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Sistemu za najavo voznih redov avstrijskega sistemskega operaterja APG, dne 24.10.2022 med 18:45 in predvidoma 23:00 ustavljeno delovanje samega Sistema za najavo voznih redov. V času od 18:30 dalje ter znotraj trajanja vzdrževalnih del nominacija za dan v naprej ter dodeljevanje ČPZ znotraj dneva ne bosta možna. Vzdrževalna dela ne bodo vplivala na že potrjene nominacije za dobave znotraj omenjenega vzdrževalnega intervala. Read More

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Sistemu za najavo voznih redov avstrijskega sistemskega operaterja APG, dne 27.09.2022 med 18:45 in predvidoma 23:00 ustavljeno delovanje samega Sistema za najavo voznih redov. V času od 18:30 dalje ter znotraj trajanja vzdrževalnih del nominacija za dan v naprej ter dodeljevanje ČPZ znotraj dneva ne bosta možna. Vzdrževalna dela ne bodo vplivala na že potrjene nominacije za dobave znotraj omenjenega vzdrževalnega intervala. Read More

Udeležence trga obveščamo, da smo implementirali bilateralni proces izračuna prenosnih zmogljivosti znotraj dneva na slovensko-madžarski meji. Skladno s CORE ID CC metodologijo lahko sistemski operater razpoložljivo prenosno zmogljivost znotraj dneva, ki izhaja iz CORE procesa za dan vnaprej, spreminja za ± 300 MW na mejo in smer. Nov proces izračuna se začne z današnjim dnem za dan dobave 30.07.2022. Prenosne zmogljivosti bodo na voljo na trgu znotraj dneva.  Read More

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Sistemu za najavo voznih redov avstrijskega sistemskega operaterja APG, dne 26.07.2022 med 18:45 in predvidoma 23:00 ustavljeno delovanje samega Sistema za najavo voznih redov. V času od 18:30 dalje ter znotraj trajanja vzdrževalnih del nominacija za dan v naprej ter dodeljevanje ČPZ znotraj dneva ne bosta možna. Vzdrževalna dela ne bodo vplivala na že potrjene nominacije za dobave znotraj omenjenega vzdrževalnega intervala. Read More

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Sistemu za najavo voznih redov avstrijskega sistemskega operaterja APG, dne 28.06.2022 med 18:45 in predvidoma 23:00 ustavljeno delovanje samega Sistema za najavo voznih redov. V času od 18:30 dalje ter znotraj trajanja vzdrževalnih del nominacija za dan v naprej ter dodeljevanje ČPZ znotraj dneva ne bosta možna. Vzdrževalna dela ne bodo vplivala na že potrjene nominacije za dobave znotraj omenjenega vzdrževalnega intervala. Read More

Udeležence trga obveščamo, da smo implementirali bilateralni proces izračuna prenosnih zmogljivosti znotraj dneva na slovensko-hrvaški meji. Skladno s CORE ID CC metodologijo lahko sistemski operater razpoložljivo prenosno zmogljivost znotraj dneva, ki izhaja iz CORE procesa za dan vnaprej, spreminja za ± 300 MW na mejo in smer. Nov proces izračuna se začne z današnjim dnem za dan dobave 23.6.2022. Prenosne zmogljivosti bodo na voljo na trgu znotraj dneva.  Read More

Obveščamo udeležence trga, da je dokončanje 400 kV čezmejne prenosne povezave Cirkovce – Hévíz in s tem pričetek obratovanja daljnovoda predvideno za 30. 6. 2022. S tem bo izpolnjen predpogoj za vključitev meje med Madžarsko in Slovenijo v evropske projekte spajanja trgov za dan v naprej (SDAC) in znotraj dneva (SIDC).Časovnica vključitve povezave v proces določanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti je sledeča: izračun prenosnih zmogljivosti za dodelitev za... Read More

Partnerji vključeni v projektu spajanja trgov na podlagi pretokov moči v regiji Core sporočamo, da smo z današnjim dnem v regiji Core uspešno pričeli z novo metodo spajanja trgov na podlagi pretokov moči (Core Flow-Based Day-ahead Market Coupling).16 sistemskih operaterjev je uspešno implementiralo harmoniziran izračun prenosnih zmogljivosti na nivoju celotne regije ter skupaj z 10 operaterji trga z električno energijo izboljšalo učinkovitost dodeljevanja čez... Read More

Page 1 of 333 <<< [1]2345 >>

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji