Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Sistemu za najavo voznih redov avstrijskega sistemskega operaterja APG, dne 25.01.2022 med 18:45 in predvidoma 23:00 ustavljeno delovanje samega Sistema za najavo voznih redov. V času od 18:30 dalje ter znotraj trajanja vzdrževalnih del nominacija za dan v naprej ter dodeljevanje ČPZ znotraj dneva ne bosta možna. Vzdrževalna dela ne bodo vplivala na že potrjene nominacije za dobave znotraj omenjenega vzdrževalnega intervala. Read More

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Sistemu za najavo voznih redov italijanskega sistemskega operaterja TERNA, dne 21.12.2021 med 15:00 in 18:00 ustavljeno delovanje samega Sistema za najavo voznih redov. Znotraj vzdrževalnih del nominacija za dan v naprej ter dodeljevanje ČPZ znotraj dneva ne bosta možna. Read More

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Sistemu za najavo voznih redov avstrijskega sistemskega operaterja APG, dne 21.12.2021 med 18:45 in predvidoma 23:00 ustavljeno delovanje samega Sistema za najavo voznih redov.V času od 18:30 dalje ter znotraj trajanja vzdrževalnih del nominacija za dan v naprej ter dodeljevanje ČPZ znotraj dneva ne bosta možna. Vzdrževalna dela ne bodo vplivala na že potrjene nominacije za dobave znotraj omenjenega vzdrževalnega intervala. Read More

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Platformi za zbiranje in aktivacijo ponudb za izravnalno energijo (Balancing System) slovenskega sistemskega operaterja ELES, dne 08.12.2021 med 11:00 in predvidoma 14:00, ustavljeno delovanje same Platforme. V času trajanja vzdrževalnih del na Platformi oddajanje energijskih ponudb ne bo možno.  Read More

Uporabnike obveščamo, da Platforma za zbiranje in aktivacijo ponudb za izravnalno energijo (Balancing System) slovenskega sistemskega operaterja ELES ponovno deluje.Vsem uporabnikom se ponovno iskreno opravičujemo za nevšečnosti nastale zaradi podaljšanja vzdrževalnih del ob nepredvidenih tehničnih težavah.  Read More

Uporabnike obveščamo, da je predvideni zaključek vzdrževalnih del na Platformi za zbiranje in aktivacijo ponudb za izravnalno energijo (Balancing System) slovenskega sistemskega operaterja ELES, dne 30.11.2021, ponovno podaljšan in tako predviden ob 14:00.Vsem uporabnikom se iskreno opravičujemo za nevšečnosti. Read More

Uporabnike obveščamo, da so vzdrževalna dela na Platformi za zbiranje in aktivacijo ponudb za izravnalno energijo (Balancing System) slovenskega sistemskega operaterja ELES, dne 30.11.2021, podaljšana za dodatno 1h s predvidenim zaključkom ob 13:00.Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti. Read More

Uporabnike obveščamo, da je predvideni zaključek vzdrževalnih del na Platformi za zbiranje in aktivacijo ponudb za izravnalno energijo (Balancing System) slovenskega sistemskega operaterja ELES, dne 30.11.2021, podaljšan za 1h ob predvidoma 12:00.Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti. Read More

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Platformi za zbiranje in aktivacijo ponudb za izravnalno energijo (Balancing System) slovenskega sistemskega operaterja ELES, dne 30.11.2021 med 09:00 in predvidoma 11:00, ustavljeno delovanje same Platforme.V času trajanja vzdrževalnih del na Platformi oddajanje energijskih ponudb ne bo možno. Read More

Partnerji, vključeni v projekt spajanja trgov na podlagi pretokov moči v CORE regiji obžalujemo, da moramo udeležence na trgu obvestiti, da se začetek CORE FB MC, ki je bil načrtovan za konec februarja 2022, prestavlja.Zaradi visoke kompleksnosti sistemov in potrebnih uskladitev z zunanjimi deležniki, trenutno pričakujemo, da bo začetek CORE FB MC na začetku Q2 2022 ali najkasneje na koncu Q2 2022. Več v priloženem uradnem obvestilu. Read More

Page 1 of 330 <<< [1]2345 >>

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji