Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Uspešen začetek izvajanja spajanja trgov na slovensko-italijanski meji

Spajanje trgov na slovensko-italijanski meji

Italijanska in slovenska borza z električno energijo ter slovenski organizator trga (GME, BSP in Borzen) skupaj z italijanskim in slovenskim sistemskim operaterjem prenosnega omrežja (TERNA in ELES) obveščajo, da so danes začeli z izvajanjem spajanja trgov na slovensko-italijanski meji (za energijo z datumom dobave 1. januar 2011).

Spajanje trgov, na podlagi institucionalne podpore, ki jo zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj Italijanske republike ter soglasja nacionalnih regulatornih organov obeh držav (AEEG in AGEN-RS), povezuje dnevni trg z letnim obsegom trgovanja 200TWh (podatki iz leta 2010).

Cena pasovne energije za dan naprej, za energijo z datumom dobave 1. januar 2011, za Slovenski trg znaša 32,19€/MWh in za severno cono italijanskega trga 66,06 €/MWh. Preko spajanja trgov se je implicitno dodelilo za 624 MW dnevnih čezmejnih prenosnih zmogljivosti.

Informacije glede spajanja trgov so na voljo tudi v dokumentu: Communication_MC_SLO-IT_launch
 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji