Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Vklop čezmejne povezave Cirkovce- Hévíz na meji med Slovenijo in Madžarsko v obratovanje

Obveščamo udeležence trga, da je dokončanje 400 kV čezmejne prenosne povezave Cirkovce – Hévíz in s tem pričetek obratovanja daljnovoda predvideno za 30. 6. 2022. S tem bo izpolnjen predpogoj za vključitev meje med Madžarsko in Slovenijo v evropske projekte spajanja trgov za dan v naprej (SDAC) in znotraj dneva (SIDC).

Časovnica vključitve povezave v proces določanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti je sledeča:

  • izračun prenosnih zmogljivosti za dodelitev za dan vnaprej v okviru projekta CORE FB MC s prvim dnem dobave 6. 7. 2022;
  • izračun prenosnih zmogljivosti za dodelitev znotraj dneva v okviru SIDC s prvim dnem dobave 7. 7. 2022.

Prva dodelitev dolgoročnih (mesečnih) prenosnih zmogljivosti preko avkcijske pisarne JAO je predvidena za mesec dobave avgust 2022.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji