Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Pravila in pogoji za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES

Udeležence trga z električno energijo in vso zainteresirano javnost obveščamo, da v skladu s 7. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 ELES, d.o.o., operater prenosnega sistema objavlja Pravila in pogoje za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES (v nadaljevanju Pogoji za PSI), h katerim je Agencije za Energijo, 6.7. 2023 izdala soglasje 112-33/2021/18.
Pogoji za PSI in pripadajoče priloge se nahajajo tukaj.

V primeru vprašanj smo vam na voljo za dodatna pojasnila na:
o    dr. David Gerbec (david.gerbec@eles.si )
o    dr. Mitja Kolenc (mitja.kolenc@eles.si )