Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Implementacija avkcij znotraj dneva (IDA) v Evropi z dnem 13. junij 2024

Udeležence trga obveščamo, da smo sistemski operaterji prenosnih omrežij (TSO) in imenovani operaterji trga z električno energijo (NEMO) dne 13. junija 2024 implementirali mehanizem za določanje cen čezmejnih prenosnih zmogljivosti znotraj dneva. Implementacija mehanizma spodbuja učinkovito konkurenco pri proizvodnji, trgovanju in dobavi električne energije, prispeva k optimizaciji dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti in zagotavlja pošteno in nediskriminatorno obravnavo udeležencev na trgu. Vseevropske avkcije znotraj dneva predstavljajo ključno komponento za dokončanje evropskega notranjega trga električne energije.

Podrobnosti na povezavi (link).