Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

28.02.2020 | Sistemske storitve

Skladno s šestim odstavkom 77. in 126. člena Pogojev OPS obveščamo vse ponudnike storitev izravnave, da bo ELES spremenil  čas zaprtja zbiranja ponudb (ang. Gate Closure Time, GCT)  za izravnalno energijo aRPF in rRPF. Sprememba se nanaša na vse ponudbe, ki se nanašajo na obdobje dobave od vključno 01. 04. 2020 naprej. Čas zaprtja zbiranja ponudb bo za obe storitvi ob H-2 (dve uri pred začetkom dobave).  Read More

31.12.2019 | Sistemske storitve

Udeležence trga z električno energijo obveščamo, da ELES, d.o.o., operater prenosnega sistema objavlja Pravila in pogoje o spremembi Pravil in pogojev za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES, h katerim je Svet Agencije za Energijo na svoji 65. redni seji, 18. 12. 2019 izdal soglasje 112-13/2018-37/203.  Pravila in pogoji o spremembi Pravil in pogojev za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELESV primeru vprašanj smo vam na voljo za dodatna pojas... Read More

02.12.2019 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, v skladu s Pogoji OPS objavlja koledar mesečnih dražb za izvajanje nakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES v letu 2020.   Read More

28.11.2019 | Sistemske storitve

Skladno s šestim odstavkom 77. in 126. člena Pogojev OPS obveščamo vse ponudnike storitev izravnave, da bo ELES spremenil čas odprtja zbiranja ponudb (ang. Gate Opening Time, GOT) za izravnalno energijo aRPF in rRPF. Sprememba se nanaša na vse ponudbe, ki se nanašajo na obdobje dobave od vključno 01. 01. 2020 naprej. Čas odprtja zbiranja ponudb bo za obe storitvi ob 6:00 v dnevu D-1. Read More

27.11.2019 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, obvešča, da so rezultati dražb za izvajanje nakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES, po vsaki izvedeni dražbi, na voljo na spletni strani www.eles.si pod rubriko Obratovanje/Sistemske storitve /Dražbe na izravnalnem trgu ELES/ Dražbe za aRPF/rRPF.Povezava  Read More

22.11.2019 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, objavlja podrobnosti letnih dražb za storitve izravnave elektroenergetskega sistema Slovenije na katerih lahko skladno s Pravili dražb za izvajanje nakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES sodelujejo le ponudniki sistemskih storitev, ki so predhodno pridobili status kvalificiranega PSI za posamezno storitev izravnave. Dražba Datum dražbe Produkt aRPF/rRPF Trajanje dražbe Količina Zamejena cena ... Read More

21.11.2019 | Sistemske storitve

Dne 21. 11. 2019 je ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletni strani www.eles.si, izvedel:Javno dražbo za nakup električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence za mesec December 2019.Po zaključku dražbe je ELES v okviru zamejenih cen sprejel naslednje ponudbe: MW Cene rezervacije EUR/MW/uro Cena energije EUR/MWh 5 2,90 259,00 5 3,87 259,50 5 3,89 259,50 ... Read More

08.11.2019 | Sistemske storitve

Udeležence trga z električno energijo obveščamo, da med 8. 11. 2019 in 9. 12. 2019 poteka javna obravnava spremembe 86. člena Pravil in pogojev za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES (Pogoji OPS). V okviru javne obravnave so vsi udeleženci trga vabljeni, da podajo svoje pripombe in komentarje na spremembo Pogojev OPS. Prosimo, da za posredovanje vaših predlogov in komentarjev uporabite priloženo datoteko. Komentarje posredujete na spodnja elektrons... Read More

28.10.2019 | Sistemske storitve

ELES vabi vse zainteresirane ponudnike, da izpolnijo vlogo in se prijavijo za sodelovanje na pogajanjih za nakup rezerve za vzdrževanje frekvence v obdobju od 1.1.2020 do 30.6.2020. Pravila in pogoji za sodelovanje so navedeni v priloženem Povabilu. Zainteresirani ponudniki morajo oddati vlogo za sodelovanje na pogajanjih s priporočeno pošto na naslov: ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: »RVF 2020«, ali osebno v vložišču družbe ELES v prit... Read More

25.10.2019 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, v skladu s Pravili in pogoji za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES (Pogoji OPS) objavlja koledar letnih dražb za izvajanje nakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES v letu 2020.Skladno z devetim odstavkom 41. člena Pogojev OPS obveščamo udeležence trga, da bo predmet letne dražbe za storitev aRPF 2020 pasovni produkt, ki velja od 00:00 do 24:00 za celotno razpisano obdobje.  Read More

Page 2 of 14 << 1[2]345 >>

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji