Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

21.03.2019 | Sistemske storitve

Dne 21. 03. 2019 je ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletni strani www.eles.si, izvedel:Javno dražbo za nakup električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence za mesec april 2019.Po zaključku dražbe je ELES v okviru zamejenih cen sprejel naslednje ponudbe: MW Cene rezervacije EUR/MW/uro Cena energije EUR/MWh 5 4,22 259,50 5 4,24 259,50 10 4,29 259,50 Read More

21.02.2019 | Sistemske storitve

Dne 21. 02. 2019 je ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletni strani www.eles.si, izvedel:Javno dražbo za nakup električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence za mesec marec 2019.Po zaključku dražbe je ELES v okviru zamejenih cen sprejel naslednje ponudbe: MW Cene rezervacije EUR/MW/uro Cena energije EUR/MWh 5 4,43 259,50 5 4,44 257,00 10 4,49 259,50   Read More

11.02.2019 | Sistemske storitve

Udeležence trga z električno energijo in vso zainteresirano javnost obveščamo, da v skladu s 7. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 ELES, d.o.o., operater prenosnega sistema objavlja Pravila in pogoje za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES (v nadaljevanju Pogoji OPS), h katerim je Svet Agencije za Energijo na svoji 57. redni seji, 6.2. 2019 izdal soglasje 112-13/2018-24/203. Pravila in pogoji za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES Priloga A - Komu... Read More

28.01.2019 | Sistemske storitve

Dne 24. 1. 2019 je ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletni strani www.eles.si, izvedel:Javno dražbo za nakup električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence za mesec februar 2019.Po zaključku dražbe je ELES v okviru zamejenih cen sprejel naslednje ponudbe: MW Cena rezervacije EUR/MW/uro Cena energije EUR/MWh 5 4,30 255,00 5 4,34 259,50 5 4,38 259,00 ... Read More

23.01.2019 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o. objavlja spremembo pravil sodelovanja na mesečnih avkcijah za nakup/prodajo električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence v letu 2019 in sicer spremenjen je 18. člen tako, da je izbrisan zadnji stavek. Člen 18. se tako glasi:»Ponudbe, ki bodo presegale zamejene cene, bodisi za rezervacijo bodisi za energijo, bodo izločene iz knjige ponudb in se ne bodo upoštevale v izboru najugodnejših ponudb.«Nadalje ELES objavlja v t... Read More

18.12.2018 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o. objavlja koledar mesečnih dražb za nakup električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence v letu 2019. Predmet dražbe je nakup 20 MWh/h električne energije za posamezno mesečno obdobje od 00:00 ure prvega dne do 24:00 ure zadnjega dne v mesecu.KOLEDAR MESEČNIH DRAŽB 2019 Obdobje dobave Datum dražbe Ura april 2019 21.3.2019 od 9.00 do 10.00 maj 2019 18.4.2019 od 9.00 do 10.00 junij 2019 23.5.2... Read More

18.12.2018 | Sistemske storitve

Dne 18. 12. 2018 je ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletni strani www.eles.si, izvedel:Javno dražbo za nakup električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence za mesec januar 2019.Po zaključku dražbe je ELES v okviru zamejenih cen sprejel naslednje ponudbe: MW Cena rezervacije EUR/MW/h Cena energije EUR/MWh 5 4,25 253,00 Read More

04.12.2018 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o. objavlja pravila sodelovanja na mesečnih avkcijah za nakup/prodajo električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence v letu 2019.Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svoje vloge za pridobitev statusa kvalificirani ponudnik. V kolikor ponudnik želi sodelovati že na dražbi za mesec januar 2019, mora njegova vloga prispeti na ELES najkasneje do 11.12.2018 do 10.00 ure.Ponudniki skladno s pravili dražbe oddajo vlogo s priporočeno poš... Read More

22.11.2018 | Sistemske storitve

Dne 22. 11. 2018 je ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletni strani www.eles.si, izvedel:Javno dražbo za nakup električne energije, potrebne za izvajanje terciarne regulacije frekvence za mesec december 2018.Po zaključku dražbe je ELES v okviru zamejenih cen sprejel naslednje ponudbe: MW Cena rezervacije EUR/MW/h Cena energije EUR/MWh 36 4,42 259,50   Read More

30.10.2018 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, je izvedel dražbe za nakup ročne rezerve za povrnitev frekvence za leto 2019 v skupni višini 230 MW ter izvedel pogajanja za nakup avtomatske rezerve za povrnitev frekvence za leto 2019 v skupni višini 60 MW.Na podlagi prejetih ponudb je v postopku dražb in pogajanj s ponudniki ELES sprejel ponudbe na podlagi katerih so bile določene naslednje cene: za ročno rezervo za povrnitev frekvence: je povprečna utežena cena rezerv... Read More

Page 4 of 14 << 23[4]56 >>

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji