Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Sistemu za najavo voznih redov avstrijskega sistemskega operaterja APG, dne 23.07.2022 med 17:00 in predvidoma 23:00 ustavljeno delovanje samega Sistema za najavo voznih redov. V času od 16:45 dalje ter znotraj trajanja vzdrževalnih del nominacija za dan v naprej ter dodeljevanje ČPZ znotraj dneva ne bosta možna. Vzdrževalna dela ne bodo vplivala na že potrjene nominacije za dobave znotraj omenjenega vzdrževalnega intervala. Read More

Sprememba konfiguracije na strani XBIDZaradi spremembe konfiguracije na strani XBID tržni udeleženci ne bodo mogli trgovati s 15 min produkti dne 27.06.2024 med 09:00-09:10 (CET). Read More

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Sistemu za najavo voznih redov avstrijskega sistemskega operaterja APG, 25.06.2024 od 17:00 CEST do približno 23:00 CEST ustavljeno delovanje samega Sistema za najavo voznih redov. V času od 16:45 CEST dalje ter znotraj trajanja vzdrževalnih del nominacija za dan v naprej ter dodeljevanje ČPZ znotraj dneva ne bosta možna. Vzdrževalna dela ne bodo vplivala na že potrjene nominacije za dobave znotraj omenjenega vzdrževaln... Read More

Danes, 18.6.2024, smo za trgovalni dan 19.6.2024 na Elesu skupaj s partnerji v regiji Severna Italija (APG, Terna, Swissgrid, RTE, TSCnet in CORESO) pričeli z izvajanjem izračunov čezmejnih prenosnih zmogljivosti za dan vnaprej (day ahead) tudi v izvozni smeri Italije (Italy North Day-Ahead Capacity Calculation Export Corner). Do današnjega dne smo za tržno smer italijanskega izvoza v Slovenijo (Italija -> Slovenija) uporabljali letno izračunane vrednosti čezmejnih prenosnih zmog... Read More

Udeležence trga obveščamo, da smo sistemski operaterji prenosnih omrežij (TSO) in imenovani operaterji trga z električno energijo (NEMO) dne 13. junija 2024 implementirali mehanizem za določanje cen čezmejnih prenosnih zmogljivosti znotraj dneva. Implementacija mehanizma spodbuja učinkovito konkurenco pri proizvodnji, trgovanju in dobavi električne energije, prispeva k optimizaciji dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti in zagotavlja pošteno in nediskriminatorno obr... Read More

Udeležence trga obveščamo da smo danes, 13.06.2024 za trgovalni dan 14.06.2024 na Elesu skupaj s partnerji regije Core pričeli s izvajanjem regionalnega izračuna čezmejnih prenosnih zmogljivosti znotraj dneva na podlagi pretokov moči v regiji CORE – proces IDCC(a). Proces IDCC(a) zagotavlja izračun čezmejnih prenosnih zmogljivosti za 00:00-24:00 naslednjega trgovalnega dne, katere so dnevno ob 14:45 objavljene na spletni strani JAO (povezava). Read More

Obveščamo vas, da bo zaradi vzdrževalnih del na XBID platformi za trgovanje znotraj dneva 05.06.2024 med 09:00 CET in 10:00 CET, zaustavljeno delovanje XBID trgovalne platforme. Čezmejno trgovanje znotraj dneva v zgoraj omenjenem intervalu ne bo mogoče. Hvala za razumevanje. Read More

Udeležence trga obveščamo, da smo danes, 28.05.2024 za trgovalni dan 29.05.2024 na Elesu skupaj s sistemskimi operaterji regije Core pričeli z izvajanjem regionalnega izračuna čezmejnih prenosnih zmogljivosti znotraj dneva na podlagi pretokov moči v regiji CORE – proces IDCC(b). Proces IDCC(b) zagotavlja izračun čezmejnih prenosnih zmogljivosti za 00:00-24:00 naslednjega trgovalnega dne, katere so dnevno ob 21:45 objavljene na spletni strani JAO (povezava).  Read More

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del na Sistemu za najavo voznih redov avstrijskega sistemskega operaterja APG, 03.06.2024 od 10:00 CET do približno 13:00 CET ustavljeno delovanje samega Sistema za najavo voznih redov. V času od 9:45 CET dalje ter znotraj trajanja vzdrževalnih del nominacija za dan v naprej ter dodeljevanje ČPZ znotraj dneva ne bosta možna. Vzdrževalna dela ne bodo vplivala na že potrjene nominacije za dobave znotraj omenjenega vzdrževalnega intervala. Read More

Uporabnike obveščamo, da so načrtovana vzdrževalna dela na EPEX/ECC sistemu med 28. 05. 2024 19:00 CEST in predvidoma 28. 05. 2024 20:45 CEST. V tem času storitve ne bodo na voljo.Znotraj omenjenega intervala XBID trgovanje ne bo možno na čezmejnih povezavah AT-SI, HR-SI, MA_IT-CP-SI, HU-SI. Read More

Page 1 of 340 <<< [1]2345 >>