Prehod 220kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača: začasna zamrznitev aktivnosti

Prvi sestanek delovne skupine

Prvi redni sestanek delovne skupine (DS) je bil v torek, 1. marca 2016 (Vabilo). Potekal je skladno z dnevnim redom (Program), udeležila pa se ga je večina članov (Seznam prisotnih). Na sestanku je bila podana predstavitev postopka priprave DPN (Predstavitev_01032016). Beležka o sestanku je v pripravi.

Namenjen je bil predstavitvi napredka v postopku priprave državnega prostorskega načrta, predvsem stanja priprave študije variant in okoljskega poročila. Oblikovanih je bilo pet predlogov tem, ki bodo obravnavane na prihodnjih sestankih. Dogovorjeno je bilo, da se objavi informativna karta, na kateri bosta prikazani optimirani varianti, ki bosta predvidoma obravnavani v študiji variant in strokovnih podlagah (Pregledna karta optimiziranih variant_študija variant).

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji