Prehod 220kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača: začasna zamrznitev aktivnosti

Drugi sestanek delovne skupine

Drugi redni sestanek delovne skupine je potekal 12. aprila 2016 (Vabilo.pdf, ki mu je bila priložena zabeležka prvega sestanka) skladno z dnevnim redom (Dnevni red.pdf). Udeležila se ga je večina članov (Seznam prisotnih.pdf).

Na sestanku je bilo predstavljenih 15 optimizacij (Optimizacije.pdf), ki bodo vključene v študijo variant, in vse strokovne podlage. Podano je bilo tudi pojasnilo o poteku trase na območju Podgrada (Potek trase, kjer sta rdeči in vijoličasta črta osi obstoječih daljnovodov, svetlomodra pa je os načrtovanega daljnovoda). Sprejet je bil dogovor, da se vsem članom delovne skupine omogoči dostop do stare nerecenzirane dokumentacije, ki je bila izdelana maja 2015. Opozarjamo, da dokumentacija ni recenzirana in usklajena s sedanjo zakonodajo in podatki, ki so sedaj v veljavi. Predloženo je bilo tudi pojasnilo, da bo dostopna obrazložitev koristi obravnavanega projekta posredovana Mestni občini Ljubljana (Obrazložitev MOL). Beležka o sestanku je v pripravi.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji