Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Tekoča obvestila

Agencija za energijo je potrdila predlog nacionalnih pragov največjih zmogljivosti za elektroenergijske module, ki ga je podala družba ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja. Read More

Od 14. septembra je v veljavi Uredba SO GL, ki je bila sprejeta v Evropskem parlamentu, dne 2. avgusta 2017. Read More

Na podlagi desetega odstavka 9. člena Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 in vloge družbe ELES je Agencija za energijo 27. maja 2017 izdala soglasje k Metodologiji skupnega modela omrežja (angl. Common Grid Model Methodology). Read More

Metodologija GLDPM je v tesni povezavi z metodologijo CGM, saj podaja zahteve in postopke glede vhodnih podatkov za pripravo IGM modelov. Read More

Page 2 of 2 << 1[2] >>>