Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

24.05.2021 | Sporočila za javnost

Družba ELES je začela z zagonskimi in funkcionalnimi preizkusi novega 400 kV stikališča v razdelilni transformatorski postaji Cirkovce, ki je bilo načrtovano skupaj z umestitvijo novega daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince. Razdelilna transformatorska postaja Cirkovce s štirinajstimi 400 kV polji postaja največje 400 kV stikališče v Sloveniji. Read More

20.05.2021 | Sporočila za javnost

Danes, 20. maja je okoli 11. ure med urjenjem na vaji t.i. Jadranski udar helikopter (Eurocopter Tiger) zavezniške države poškodoval daljnovod Brestanica Hudo. Read More

18.05.2021 | Sporočila za javnost

Vlada Republike Slovenije je na 75. redni seji spremenila sestavo Nadzornega sveta (NS) družbe ELES. Za nova člana šestčlanskega NS sta bila imenovana Žarko Furman in Emil Kumer. Člani so imenovani za dobo petih let in so lahko ponovno imenovani. Read More

11.03.2021 | Sporočila za javnost

Sistemska operaterja prenosnega omrežja Slovenije (ELES) in Madžarske (MAVIR) najavljata zaključek izgradnje daljnovoda in pričetek dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na meji med Slovenijo in Madžarsko predvidoma v marcu 2022 Read More

02.03.2021 | Sporočila za javnost

Kot prvi na svetu, sta slovenski sistemski operater ELES in Smart Wires naznanila skupni dogovor, ki bo združil tehnologijo družbe ELES za ocenjevanje dinamičnih termičnih tokov (DLR) z rešitvijo družbe Smart Wires za krmiljenje pretoka moči. Read More

26.01.2021 | Sporočila za javnost

Sinhrono območje celinske Evrope je 8. januarja 2021 ob 14.05 po srednjeevropskem času zaradi izpadov več elementov prenosnih omrežij v zelo kratkem času razpadlo na dva dela. ENTSO-E je prve informacije o tem dogodku objavil že 8. januarja 2021, temu je 15. januarja 2021 sledila posodobitev z geografskim vpogledom in časovno sekvenco. Od takrat je ENTSO-E analiziral velik del relevantnih podatkov z namenom podrobno rekonstruirati dogodek. Read More

16.01.2021 | Sporočila za javnost

Sinhrono območje celinske Evrope se je 8. januarja ob 14.05 po srednjeevropskem času zaradi izpadov več elementov prenosnih omrežij v zelo kratkem času ločilo na dve ločeni regiji. Read More

08.01.2021 | Sporočila za javnost

Sinhrono območje celinske Evrope je bilo danes med 14.05 in 15.08, razdeljeno na dve ločeni omrežni regiji. Read More

01.12.2020 | Sporočila za javnost

V Stanovnem v občini Ormož arheologi pred začetkom gradnje daljnovoda Cirkovce–Pince raziskujejo pomembno najdbo. Odkrili so rimsko peč, ki priča o izrednem tehničnem znanju rimskodobnih prebivalcev. Read More

29.10.2020 | Sporočila za javnost

Družbe Plinovodi, ELES, HSE in HESS so na evropski Sklad za inovacije danes oddale prijavo Slovenskega infrastrukturnega projekta zelenega plina in združevanja sektorjev elektrike in plina - tako imenovanega projekta SLOP2G. Read More

Page 4 of 13 << 23[4]56 >>

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji