Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

06.10.2016 | Sporočila za javnost

Ljubljana, 6. oktober 2016 –Vlada Republike Slovenije je danes na redni seji potrdila Dolgoročni strateški plan poslovanja družbe ELES za obdobje 2016 – 2020. Gre za pomemben dogodek za družbo ELES, saj je to prvi strateški plan poslovanja družbe, ki ga je potrdila tudi Vlada Republike Slovenije.Družba ELES je prvi strateški poslovni načrt sprejela za obdobje 2011-2015 (SPN 2011-2015), večina strateških ciljev in aktivnosti iz tega načrta pa je bil... Read More

16.09.2016 | Sporočila za javnost

Danes so uveljavljene elektro institucije – družba ELES, Elektroinštitut Milan Vidmar, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in družba GEN energija – med več kot 400 dijaki že peto leto zapored širile energetsko pismenost. Tokrat so mladim na zanimiv in interaktiven način predstavili pametna omrežja in njihov pomen za delovanje elektroenergetskega omrežja v prihodnosti. Osrednji dogodek Elektrofesta je bil kot že leta poprej odprtje razstave v preddve... Read More

21.07.2016 | Sporočila za javnost

Partnerji na projektu spojitve avstrijsko-slovenske meje, sistemska operaterja ELES in APG ter borzi BSP in EPEX, potrjujemo uspešen pričetek spajanja trgov na avstrijsko-slovenski meji. Uspešna spojitev pomeni nov pomemben korak k oblikovanju enotnega evropskega trga z električno energijo.Spojitev trgov na avstrijsko-slovenski meji se je tako pričela izvajati z današnjim dnem, in sicer za trgovalni dan 22. julij.  Dnevna prenosna zmogljivost na avstrijsko-slovenski ... Read More

07.07.2016 | Sporočila za javnost

Pri izgradnji omenjenega DV ne gre za želje družbe ELES, temveč za našo skrb in odgovornost, da prebivalcem in industriji severne Primorske zagotovimo zanesljivo oskrbo s kakovostno električno energijo. Temu sedaj ni tako, saj je omenjeno območje odvisno samo od delovanja enega daljnovoda 2x110 kV Divača - Ajdovščina.Družba ELES je jeseni 2011 na pristojno ministrstvo podala predlog za začetek postopka sprejema Uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN), ki bi dokončno ... Read More

06.07.2016 | Sporočila za javnost

Dne 17. junija 2016 so partnerji na AT-SI projektu uradno najavili predviden dan začetka izvajanja spojitve trgov na avstrijsko-slovenski meji.Obveščamo vas,  da je prvotno predvideni datum 12. julij 2016 (trgovalni dan) zaradi težav pri implementaciji IT prestavljen.Danes lahko potrdimo, da je nov datum, na katerega se bo začelo spajanje trgov na AT-SI meji, 21. julij 2016, za dan dobave 22. julij 2016.Od tega dne dalje bodo dnevne prenosne zmogljivosti na avstrijsko-slovenski m... Read More

01.07.2016 | Sporočila za javnost

Vlada Republike Slovenije (RS) je v četrtek, 30. junija 2016, sprejela Uredbo o Državnem Prostorskem Načrtu (DPN) za potek trase daljnovoda 2x110 kV Gorica – Divača na manjkajočem, 1,7 km dolgem, odseku na območju naselja Renče. DV 2x110 kV Gorica – Divača je dolg 43 km in predstavlja najbolj pomembno daljnovodno povezavo področja Severne Primorske z elektroenergetskim sistemom ostale Slovenije.Prvotni daljnovod je bil zgrajen v letih 1938/39 in je povezoval takratne elektra... Read More

01.07.2016 | Sporočila za javnost

Družbi TET ne poteče pogodba z družbo ELES. Družba ELES ima pogodbo z družbo GEN energija, ki bo sama odločila o tem, ali bo družba TET še sodelovala v terciarni rezervi do 31. 12. 2016. Read More

20.06.2016 | Sporočila za javnost

V skladu s predhodno objavo o spojitvi italijanskega in slovenskga trga z električno energijo na segmentu trgovanja znotraj dneva najavljamo, da je skladno s soglasji pridobljenimi s strani nacionalnih regulatornih organov (AEEG‐SI, Agencija za energijo), potrjena spojitev trgov z začetkom 21. junija 2016 (datum dobave 22. 6. 2016).  ID MC IT-SI_Communication MPs GoLive     Read More

17.06.2016 | Sporočila za javnost

Družba ELES je z vidika regulatorne metodologije v letu 2014 dosegla najboljši poslovni izid pred obdavčitvijo, odkar družbo regulira Agencija za energijo, upoštevajoč (za nazaj) 46.a člen prejšnjega EZ in sedanji 120.člen EZ-1. »Ta rezultat smo dosegli ob sočasnem znižanju tarif za slovenske končne porabnike električne energije. Zaradi specifičnosti regulatorne metodologije vsi učinki niso upoštevani v vsakoletnih izkazih poslovnih izidov. Za sloven... Read More

17.06.2016 | Sporočila za javnost

Po uspešnem zaključku vseh testnih aktivnosti v juniju 2016, se bosta z 12. julijem 2016 (za dan dobave 13. julij 2016) spojila slovenski in avstrijski trg z električno energijo. Od tega dne dalje bodo dnevne prenosne zmogljivosti na avstrijsko-slovenski meji  dodeljene implicitno s pomočjo PCR rešitve za spojitev dnenih trgov. S tem bo ta meja postala del med regionalnega spajanja trgov (MRC – Multi Regional Coupling).Pričetek AT-SI MC   Read More

Page 5 of 8 << 34[5]67 >>

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji