Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Projekt SINCRO.GRID predstavljen v Evropskem parlamentu

V okviru predstavitve sodelovanja Slovenije in Hrvaške na področju pametnih omrežij, ki je potekala danes v Bruslju, je bil predstavljen tudi projekt SINCRO.GRID.

Predstavitev regionalnega sodelovanja na področju pametnih omrežij evropskim poslancem in drugi zainteresirani javnosti sta danes gostila evropska poslanca Franc Bogovič iz Slovenije in Davor Škrlec s Hrvaške. 

Zbrane sta uvodoma pozdravila evropska poslanca Krišjāņis Karinš in Claude Turmes, koordinatorja v odboru Evropskega parlamenta za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE). Nato so sledile predstavitve dobre prakse sodelovanja Slovenije in Hrvaške na področju pametnih omrežij. 

Projekt SINCRO.GRID, ki se uvršča tudi na seznam projektov skupnega interesa Evropske komisije (PCI – Projects of Common interest), je predstavil mag. Simon Tot, vodja projekta iz Elesa. Poudaril je, da je namen projekta SINCRO.GRID, v katerem poleg družbe ELES, ki je koordinator projekta, sodelujejo še družbe HOPS, SODO in HEP-ODS, omogočiti učinkovitejšo uporabo obstoječega prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji in na Hrvaškem, kar bo omogočilo obstoječi elektroenergetski infrastrukturi sprejemanje večjih količin električne energije iz obnovljivih virov in zanesljivejšo oskrbo z električno energijo, brez potrebe po izgradnji novih nadzemnih vodnikov. »Tovrstne predstavitve so pomembne, saj so priložnost za izmenjavo dobrih praks in mednarodno povezovanje ter vir idej za načrtovanje novih projektov s področja pametnih omrežij«, je še dodal mag. Simon Tot.

Po predstavitvah učinkovitega sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi partnerji na področju pametnih omrežij so zbrane nagovorili Beatrice Coda, vodja področja za energetiko in IKT iz agencije INEA, Anna Colluci, predstavnica Direktorata za energijo in Alex Volkery, predstavnik Direktorata za mobilnost in promet. Sledila je razprava, zaključke srečanja pa je strnil evropski poslanec Franc Bogovič.

Več informacij o projektu SINCRO.GRID: www.sincrogrid.eu.  

          

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji