Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

ELES podpisal pogodbo s Kolektor Etro za energetska transformatorja

V prostorih družbe ELES sta Peter Novak, prokurist in direktor za komercialno področje v Kolektor  Etri, in mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, danes podpisala pogodbo o nabavi dveh energetskih transformatorjev napetosti 400/110 kV in moči 300 MVA. Gre za pogodbo največje vrednosti opreme, ki bo izdelana v Sloveniji in vgrajena v prenosno elektroenergetsko omrežje Slovenije. Transformatorja, vredna dobrih 5 milijonov evrov, sta bila izbrana na javnem razpisu in bosta v slovensko prenosno omrežje vgrajena že leta 2017. Prvi bo v Mariboru, natančneje v razdelilno transformatorski postaji (RTP) Maribor nadomestil dotrajan transformator, drugi pa bo povečal zanesljivost in razpoložljivost transformacije na lokaciji RTP Divača.

Kolektor Etra je pričela izdelovati najzahtevnejše transformatorje na napetostnem nivoju 400/110 kV leta 2011. Do zdaj so jih izdelali šest. Prva dva moči 350 MVA sta bila dobavljena slovaškemu elektroprenosnemu sistemu SEPS, tretji Latviji, četrti pa je bil leta 2013 vgrajen v Sloveniji, natančneje v RTP Okroglo, ki je v lasti družbe ELES, sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja RS.  Največji transformator moči 500 MVA, ki ga je Kolektor Etra izdelala leta 2014, je bil dobavljen švedskemu kupcu E-ON. 

»S podpisom pogodbe želimo spodbuditi slovenske proizvajalce, da lahko z domačim znanjem in tehnologijo izdelajo vrhunske tehnološke naprave. V prenosnem elektroenergetskem omrežju RS imamo tako že štiri transformatorje Kolektorja Etre, do številke šest pa bomo predvidoma prišli že leta 2017. V prenosnem omrežju so prav tako še štirje transformatorji, ki so bili obnovljeni v družbi Kolektor Etra. Vsi skupaj pa pripomorejo k zanesljivosti delovanja prenosnega omrežja RS,« je ob podpisu povedal mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES.

Peter Novak, prokurist in direktor za komercialno področje v Kolektor Etri, pa je ob podpisu pogodbe dejal: »Za Kolektor Etro podpis te pogodbe pomeni predvsem zadovoljstvo, da se kvalitetna dobava prvega transformatorja za RTP Okroglo izkazuje v zaupanju družbe ELES in s tem možnosti za vgradnjo še več slovenske opreme v naše elektroenergetsko omrežje. Verjamemo, da bomo zaupanje upravičili in nadgradili s pravočasnimi dobavami najkvalitetnejših transformatorjev, ki bodo z najnižjimi izgubami doslej še pripomogli k učinkoviti transformaciji in prenosu električne energije v Sloveniji. Družba ELES je naš zelo dober poslovni partner. Z vstopom Kolektor Etre na trg 400-kilovoltnih transformatorjev pa se je možnost za sodelovanje z družbo ELES le še povečala. Verjamemo, da bo še tesnejše sodelovanje med obema podjetjema omogočalo rast zaposlovanja visokokvalificiranih kadrov elektro stroke v Sloveniji ter razvoj in ohranjanje strokovnega znanja v domačem okolju.«

Kolektor Etra je preteklo leto zaključila z rekordno prodajo, več kot 70 milijonov evrov, od tega skoraj 90 odstotkov v izvozu. Njen najmočnejši trg je Skandinavija, lani ji je najmočneje zrastla prodaja v Veliki Britaniji, kjer je podjetje pridobilo za več kot 20 milijonov novih naročil. Za letošnje leto načrtujejo 15-odstotno rast prodaje, saj bodo izdelali več kot 170 energetskih transformatorjev skupne vrednosti preko 80 milijonov evrov.