Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

25.03.2016 | Sporočila za javnost

Na podlagi člankov, ki namigujejo, da bi ob stavki slovenskega elektrogospodarstva Slovenija ostala v temi, bi radi kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja RS podali naslednje pojasnilo:Skladno s 7. členom Zakona o stavki se pravica do stavke delavcev v organizacijah in pri delodajalcih, ki opravljajo dejavnost ali dela posebnega družbenega pomena, določena z zakonom ali na zakonu temelječem odloku skupščine družbenopolitične skupnosti, in v organizacijah po... Read More

29.02.2016 | Sporočila za javnost

29. februar 2016 – Sistemska operaterja APG in ELES ter borzi BSP in EPEX SPOT so leta 2015 pričeli s projektom uvedbe uvajanja spajanja trgov na SI-AT meji, ki je bil odobren s strani obeh nacionalnih regulatorjev E-Control (Avstrija) in Agencije za energijo (Slovenija). Cilj projekta je izvajanje evropskega ciljnega modela za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za dan vnaprej in upravljanje prezasedenosti omrežja na tej meji. Projekt je razširitev spajanja trgov na italijan... Read More

29.02.2016 | Sporočila za javnost

Italijanski in slovenski sistemski operater (TERNA in ELES) ter italijanska in slovenska borza (GME in BSP) napovedujejo začetek pilotnega projekta, skladnega z Uredbo Komisije EU 2015/1222 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (Uredba CACM), katerega cilj je izboljšati proces dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na tržnem segmentu znotraj dneva na IT-SI meji (krajše projekt ID-IA). Navedeni projekt bo v operativni fazi nadomest... Read More

03.02.2016 | Sporočila za javnost

Soorganizacija dogodka je plod dobrega sodelovanja med Elesom in MZZDružba ELES je koordinator štiriletnega raziskovalnega projekta, vrednega 13 milijonov evrov, ki bo financiran iz evropskega programa Obzorje 2020. Pri mednarodnem raziskovalnem projektu FutureFlow sodeluje 12 partnerjev iz osmih evropskih držav, med njimi so štirje sistemski operaterji, raziskovalne ustanove, tehnološke družbe in dva trgovca z električno energijo. Vsa podjetja so vodilna na svojem podro... Read More

03.02.2016 | Sporočila za javnost

Združenje slovenske fotovoltaike (ZSFV) je v torek, 2. februarja 2016, objavilo izjavo za javnost »Drugi blok NEK 2.« V tej izjavi je med drugim navedeno tudi:"V kontekst tovrstne manipulacije sodijo tudi nedavne izjave direktorja ELESa A. Mervarja, ki seveda velja za neodvisnega strokovnjaka, kakor so veljali nedavno tega tudi vsi, ki so nam zakuhali TEŠ6. Skupna značilnost mnenj vseh teh strokovnjakov so nerelevantna in neresnična dejstva, ki se kot takšna izk... Read More

02.02.2016 | Sporočila za javnost

V sredo, 27. januarja, so se na prvem delovnem sestanku zbrali partnerji v projektu. Mednarodni projekt s področja pametnih omrežij v celoti financira Evropska komisija iz evropskega programa Obzorje 2020.V projektu, ki ga vodi ELES, sodeluje 12 partnerjev iz osmih evropskih držav. Med njimi so štirje sistemski operaterji - poleg slovenskega še avstrijski, madžarski in romunski, raziskovalne ustanove (med drugim EIMV), tehnološke družbe in dva trgovca, to sta Gen-I... Read More

25.01.2016 | Sporočila za javnost

Na dogodku, poimenovanem Povezani v prihodnost, je družba ELES danes na Ljubljanskem gradu slavnostno obeležila 25 let obstoja družbe in zbranim gostom predstavila novo tehnološko pridobitev v Republiškem centru vodenja elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. Z novim sistemom vodenja SCADA/EMS se bo še izboljšala spoznavnost in vodljivost domačega prenosnega omrežja ter spoznavnost sosednjih omrežij. Prenovljeni Republiški center vodenja bo omogo... Read More

07.01.2016 | Sporočila za javnost

V prostorih družbe ELES sta Peter Novak, prokurist in direktor za komercialno področje v Kolektor  Etri, in mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, danes podpisala pogodbo o nabavi dveh energetskih transformatorjev napetosti 400/110 kV in moči 300 MVA. Gre za pogodbo največje vrednosti opreme, ki bo izdelana v Sloveniji in vgrajena v prenosno elektroenergetsko omrežje Slovenije. Transformatorja, vredna dobrih 5 milijonov evrov, sta bila izbrana na javnem razpisu in bosta v slove... Read More

04.01.2016 | Sporočila za javnost

Ena izmed najbolj odmevnih medijskih tem v zadnjih dneh decembra 2015 je bila razsodba International centre for settlement of investment disputes Washington, D.C,. z dne 17.12.2015, na podlagi katere je Republika Slovenija dolžna plačati 42 mio EUR Republiki Hrvaški za nedobavljeno električno energijo iz NEK v času od 01.07.2002 do 18.04.2003.Slovenska tiskovna agencija je dne 31.12.2015 na svoji spletni strani objavila prispevek z naslovom »Slovenija zaradi nedobavljene elektri... Read More

17.12.2015 | Sporočila za javnost

Družba ELES je v četrtek, 17. decembra 2015, v okviru partnerstva med japonsko in slovensko državo gostila visokega predstavnika japonskega podjetja Hitachi, gospoda Masaakija Nomota.S predstavniki podjetja Hitachi se je sestal direktor družbe ELES, mag. Aleksander Mervar, skupaj z ožjo vodstveno ekipo. Na sestanku so pogledali zadnje stanje na projektu pametnih omrežij in pametnih skupnosti. Ugotovili so, da ima projekt zelo pomembno vlogo na področju razvoja pametnih omrežij v Slovenij... Read More

Page 7 of 9 << 56[7]89 >>

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji