Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

28.01.2019 | Sporočila za javnost

Poročilo izpostavlja ključna področja evropske elektroenergetske tranzicije. Read More

24.01.2019 | Sporočila za javnost

Pridobljenih 50 mio Eur sredstev za sofinanciranje čezmejnega daljnovoda med Slovenijo in Madžarsko bo šlo neposredno odjemalcem. Read More

24.01.2019 | Sporočila za javnost

V torek, dne 22. 1. 2019, sta Eles in DEM uspešno izvedla zahteven preskus zagona agregata 2 v HE Fala brez zunanjega vira napajanja in vzpostavitve otočnega obratovanja na delu 110 in 400 kV omrežja. Read More

22.11.2018 | Sporočila za javnost

Družba ELES je na tekmovanju za najboljše letno poročilo zmagala v kategoriji Najboljše letno poročilo med velikimi podjetji (ki niso subjekti javnega interesa) za leto 2017. Read More

14.11.2018 | Sporočila za javnost

Direktor družbe ELES, mag. Aleksander Mervar z ekipo in predsednik nadzornega sveta ELES, g. Andrej Prebil sta bila na sestanku pri CEO japonske državne agencije NEDO, g. Hiroaki Ishizuka. Read More

29.10.2018 | Sporočila za javnost

ELES mora za potrebe nemotenega delovanja sistema zagotavljati niz sistemskih storitev, ki jih zakupi pri slovenskih elektroenergetskih proizvodnih družbah. Read More

11.10.2018 | Sporočila za javnost

Svetovni energetski svet (World Energy Council) je izdal Indeks svetovne energetske trileme za leto 2018 (World Energy Trilema Index 2018). Read More

25.09.2018 | Sporočila za javnost

Družba ELES, japonska agencija NEDO in njen izbrani izvajalec Hitachi s svečanim podpisom krovnih pogodb začenjajo implementacijo druge faze projekta NEDO. Read More

06.07.2018 | Sporočila za javnost

Vse udeležence trga obveščamo, da smo v času javne obravnave predloga Pravil in pogojev za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES, ki je potekala med 15. majem 2018 in 15. junijem 2018, prejeli pripombe in komentarje petih deležnikov. Read More

15.05.2018 | Sporočila za javnost

Udeležence trga z električno energijo obveščamo, da med 15. 5. 2018 in 15. 6. 2018 poteka javna obravnava predloga Pravil in pogojev za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES. Read More

Page 7 of 14 << 56[7]89 >>