Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

07.01.2016 | Sporočila za javnost

V prostorih družbe ELES sta Peter Novak, prokurist in direktor za komercialno področje v Kolektor  Etri, in mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, danes podpisala pogodbo o nabavi dveh energetskih transformatorjev napetosti 400/110 kV in moči 300 MVA. Gre za pogodbo največje vrednosti opreme, ki bo izdelana v Sloveniji in vgrajena v prenosno elektroenergetsko omrežje Slovenije. Transformatorja, vredna dobrih 5 milijonov evrov, sta bila izbrana na javnem razpisu in bosta v slove... Read More

04.01.2016 | Sporočila za javnost

Ena izmed najbolj odmevnih medijskih tem v zadnjih dneh decembra 2015 je bila razsodba International centre for settlement of investment disputes Washington, D.C,. z dne 17.12.2015, na podlagi katere je Republika Slovenija dolžna plačati 42 mio EUR Republiki Hrvaški za nedobavljeno električno energijo iz NEK v času od 01.07.2002 do 18.04.2003.Slovenska tiskovna agencija je dne 31.12.2015 na svoji spletni strani objavila prispevek z naslovom »Slovenija zaradi nedobavljene elektri... Read More

17.12.2015 | Sporočila za javnost

Družba ELES je v četrtek, 17. decembra 2015, v okviru partnerstva med japonsko in slovensko državo gostila visokega predstavnika japonskega podjetja Hitachi, gospoda Masaakija Nomota.S predstavniki podjetja Hitachi se je sestal direktor družbe ELES, mag. Aleksander Mervar, skupaj z ožjo vodstveno ekipo. Na sestanku so pogledali zadnje stanje na projektu pametnih omrežij in pametnih skupnosti. Ugotovili so, da ima projekt zelo pomembno vlogo na področju razvoja pametnih omrežij v Slovenij... Read More

17.11.2015 | Sporočila za javnost

V družbi ELES smo pripravili Načrt razvoja prenosnega omrežja za obdobje 2015-2024. Slednji predstavlja pregled obstoječega stanja in potrebne posege v prenosno elektroenergetsko omrežje Republike Slovenije, ki bodo glede na napovedano izgradnjo proizvodnih enot, rast potreb po električni energiji, širitev distribucijskega omrežja in projekcijo razvoja elektroenergetskega sistema (EES) v Evropi zagotovili zanesljivo delovanje EES Slovenije in širše regije. S tem bo up... Read More

14.10.2015 | Sporočila za javnost

Danes so se na povabilo direktorja družbe ELES Aleksandra Mervarja v prostorih družbe ELES mudili člani Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor DZ RS. Aleksander Mervar je zbranim predstavil varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje prenosnega elektroenergetskega sistema RS, ki ga izvaja družba ELES. Velik poudarek pa je bil tudi na predstavitvi organiziranosti trga z električno energijo v Republiki Sloveniji in osnutku Energetskega koncepta RS.»Zelo radi prislu... Read More

23.09.2015 | Sporočila za javnost

Po dobrih dveh mesecih poskusnega obratovanja novega sistema vodenja SCADA/EMS, smo v družbi ELES danes tudi uradno prevzeli nov sistem vodenja švedskega proizvajalca ABB. V času poskusnega obratovanja smo preverjali delovanje vseh funkcionalnosti sistema in odpravljali ugotovljene pomanjkljivosti. Zato po zaključku poskusnega obdobja pripravljeni in polni zaupanja prevzemamo nov sistem v redno obratovanje.Družba ELES je s tem dobila sodoben sistem vodenja elektroenergetskega sistema,... Read More

18.09.2015 | Sporočila za javnost

Za mlade so strokovne moči združile družbe ELES, Gen energija, Elektroinštitut Milan Vidmar in Fakulteta za elektrotehniko.Danes so uveljavljene elektro institucije – ELES, Elektroinštitut Milan Vidmar, Fakulteta za elektrotehniko in GEN energija – med skoraj 500 dijaki širile energetsko pismenost in skupaj razbijale mite o elektromagnetnem sevanju. V okviru dogodka so strokovnjaki z že omenjenih inštitucij pripravili tako predavanja, znanstvene poskus... Read More

17.09.2015 | Sporočila za javnost

Za mlade bodo svoje strokovne moči združile družbe ELES, Gen energija, Elektroinštitut Milan Vidmar in Fakulteta za elektrotehniko.V petek, 18. septembra, bodo uveljavljene elektro institucije – ELES, Elektroinštitut Milan Vidmar, Fakulteta za elektrotehniko in GEN energija – med skoraj 500 dijaki širile energetsko pismenost in skupaj razbijale mite o elektromagnetnem sevanju. V okviru dogodka bodo strokovnjaki z že omenjenih inštitucij pripravili na t... Read More

12.08.2015 | Sporočila za javnost

V magistrski nalogi, ki jo namerava nadgraditi v doktorsko, se je direktor slovenskega sistemskega operaterja prenosnega omrežja ELES Aleksander Mervar ukvarjal z opredelitvijo dejavnikov, ki bodo v prihodnosti vplivali na oblikovanje cen električne energije na slovenskem trgu. Ti dejavniki so uvozna odvisnost in možnost uvoza, obnovljivi viri in mednarodne zaveze, ki jih je na tem mestu Slovenija prevzela, pa uvedba mehanizma CRM (mehanizem za zagotavljanje zadostnih proizvodnih zmogljivosti... Read More

01.07.2015 | Sporočila za javnost

Skupščini dveh regionalnih avkcijskih pisarn za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti, CAO in CASC.EU, sta 24. junija 2015 odobrili združitev obeh pisarn v skupno avkcijsko pisarno Joint Allocation Office (JAO). Gre za pomemben mejnik pri vzpostavitvi enotnega notranjega trga z električno energijo v Evropski uniji.JAO bo tako skupno podjetje dvajsetih sistemskih operaterjev prenosnega omrežja iz sedemnajstih držav*. Skupna avkcijska pisarna bo izvajala predvsem storitve pove... Read More

Page 7 of 8 << 456[7]8 >>

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji