Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

31.05.2015 | Sporočila za javnost

V dneh od 28. do 30. maja 2015 je bila v številnih slovenskih medijih objavljena vest, da je ELES opustil namero o izgradnji sistemske enote na lokaciji Termoelektrarne Trbovlje (TET). Kot razloga sta bila navedena tehnično in ekonomsko ustreznejši lokaciji Termoelektrarne Brestanica (TEB) in TE-TOL Energetika Ljubljana. Zaradi, po naši oceni, napačnega razumevanje te informacije v javnosti, ki smo jo posredovali iz družbe ELES tako novinarki Dela kot Slovenski tiskovni a... Read More

27.05.2015 | Sporočila za javnost

V soorganizaciji družbe ELES in Društva za opazovanje in preučevanje ptic je 21. maja v prostorih družbe potekal posvet o varstvu narave in umeščanju daljnovodov v prostor.Namen posveta je bila izmenjava izkušenj in dobrih praks na področju umeščanj daljnovodov v prostor, saj razumevanje te tematike, tako z vidika gradnje kot varstva narave, zahteva specifična znanja, ki jih različni deležniki med seboj slabše poznajo. Zato so prav tovrstne razprave pr... Read More

19.05.2015 | Sporočila za javnost

V družbi ELES smo danes v dopoldanskem času obstoječ, tehnološko vedno manj ustrezen sistem vodenja, nadomestili z novim t.i. SCADA/EMS sistemom vodenja švedskega proizvajalca ABB. Z današnjim dnem tako Elesovi operaterji elektroenergetskega sistema Slovenije (EES) v svoje roke dobivajo novo orodje za vodenje obratovanja EES Slovenije.SCADA/EMS sistem vodenja predstavlja jedro centra vodenja, s katerim daljinsko krmilimo in upravljamo 400 kV, 220 kV in 110 kV prenosno omr... Read More

18.05.2015 | Sporočila za javnost

Na Bledu se je danes, 18. maja, začela 13. mednarodna delavnica o centrih vodenja v energetiki (Electric Power Control Centre), katere glavni sponzor in organizator je družba ELES. Na konferenci, ki se bo zaključila v sredo, 20. maja, sodeluje kar 96 strokovnjakov s celega sveta, med njimi tudi sedem iz družbe ELES.Delavnica EPCC predstavlja posebno platformo za izmenjavo informacij med strokovnjaki, ki sodelujejo na tehničnem, poslovnem, regulatornem in finančnem področju zagotavljanja n... Read More

07.05.2015 | Sporočila za javnost

Gre za dva daljnovodna stebra na 110 kV daljnovodu Gorica - Ajdovščina, na območju Ozeljana, ki ju je v začetku februarja podrla orkanska burja, zaradi česar je omenjeni daljnovod izpadel iz obratovanja. Izpad daljnovoda je zelo povečal tveganja za prekinitev napajanja severne Primorske po 110 kV povezavah, saj je bila celotna severna Primorska napajana po eni sami 110 kV daljnovodni povezavi, radialno preko 110 kV daljnovodov Ajdovščina-Idrija, Idrija-Cerkno, Cerkno-Tol... Read More

24.02.2015 | Sporočila za javnost

Danes, 24. februarja 2015, je bil storjen nov pomemben korak k integraciji evropskega trga z električno energijo. Italijansko-avstrijska, italijansko-francoska in italijansko-slovenska meja so bile prvič spojene z MRC (Multi Regional Coupling), s čimer se je ustvarila vez, ki povezuje večino trgov z električno energijo v Evropski uniji od Finske do Portugalske pa vse do Slovenije na vzhodu.Omenjene meje so bile prvič spojene z uporabo rešitve PCR (Price Coupling of Regions), s kater... Read More

19.02.2015 | Sporočila za javnost

Kot nadaljevanje informacije objavljene na spletni strani dne 2. decembra 2015 obveščamo udeležence trga, da je začetek projekta spajanja trgov na italijanskih mejah potrjen za 24. Februarja 2015. Tri od petih italijanskih meja, t.j. Francija – Italija, Avstrija – Italija in Slovenija – Italija, bodo spojene z Multy-Regional Coupling (MRC). Uporabljena bo rešitev, ki jo zagotavlja Price Coupling of Regions (PCR).IBWT MPs Communication Confirmation GoLive&n... Read More

02.02.2015 | Sporočila za javnost

Dodaten pomemben korak do integriranega trga z električno energijo v EvropiDatum začetka (Go-Live) projekta spajanja trgov na italijanskih mejah je predviden za 24. februar 2015. Dejanski začetek je še odvisen od končne potrditve s strani vključenih regulatornih organov. Tri od skupno petih mej, vključenih v projekt Italian Borders Market Coupling Project, bodo spojene z Multi-Regional Coupling (MRC) projektom, s tem bodo povezani trgi z električno energijo od Finske do Portugalske... Read More

01.12.2014 |

Kot naslednji korak pri implementaciji projekta spajanja trgov na italijanskih mejah sistemski operater ELES objavlja naslednje informacije za udeležence trga.Meje udeležene pri spajanju v prvem korakuImplementacija projekta je trenutno predvidena za sredino februarja 2015. Točen datum implementacije bo potrjem po opravljenih testih z udeleženci trga v januarju 2015 in ob predhodni odobritvi nacionalnih regulatornih organov. Meje, ki bodo predvidoma spojene v sredini februarja 2015, so: Ital... Read More

Page 8 of 8 << 4567[8] >>>

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji