Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

ELES med podpisniki partnerskega sporazuma za projekt BlueSky

Družba ELES je med podpisniki pomembnega partnerskega sporazuma na področju energetskega sektorja, projekta Blue Sky.

Družba ELES je med podpisniki pomembnega partnerskega sporazuma na področju energetskega sektorja, projekta Blue Sky. Podpisu v Budimpešti so prisostvovali tudi Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo, skupaj z madžarskim zunanjim ministrom Pétrom Szijjártom, s katerim sta osebno vložila veliko napora in vztrajnosti v vzpostavitev regionalne borze, in srbski državni sekretar Veljko Kovačević.

Mag. Darko Kramar, direktor področja za podporne dejavnosti v družbi ELES, je danes v Budimpešti v imenu družbe ELES podpisal partnerski sporazum na področju energetskega sektorja, tako imenovani projekt Blue Sky. Kot predstavnica družbe ELES se je slovesnega podpisa poleg mag. Kramarja udeležila tudi članica Steering Committeea projekta Andreja Zevnik.

Projekt Blue Sky je inovativni projekt, ki predstavlja mejnik v sodelovanju treh nacionalnih elektroenergetskih trgov Slovenije, Madžarske in Srbije. S tem projektom bo vzpostavljen nov temelj za regionalno trgovanje z električno energijo, kar bo zagotovilo boljšo integracijo trgov, povečalo energetsko varnost in spodbudilo gospodarski napredek držav udeleženk.

Projekt BlueSky je plod dolgotrajnih pogajanj in tesnega sodelovanja med predstavniki treh nacionalnih borz in štirih lastnikov. S konsolidacijo lokalnih trgov bo omogočen dostop do enotnega trgovanja in klirinškega sistema v Sloveniji, Srbiji in na Madžarskem, s čimer bodo okrepili enotni evropski trg ter energetski prehod. Adex Skupina bo s pridružitvijo madžarske borze HUPX postala najbolj likvidna borza z električno energijo v tem delu Evrope. Gre za edino borzo za trgovanje z elektriko v naši regiji. Slovenija bo v projekt, pri katerem ima pomembno vlogo, vložila tudi znanje in izkušnje, ki jih ima na tem področju, del borze pa bo ostal v Sloveniji, v Ljubljani.

Minister Bojan Kumer je ob tem izpostavil, da bo projekt BlueSky postal temeljni kamen za bolj povezano in bolj učinkovito delujoč energetski trg v regiji. Gre za dosežek, ki simbolizira vztrajnost in predanost vseh vpletenih, s posebnim poudarkom na regionalnem in čezmejnem povezovanju, ki je koristno za celotno Evropo. »Z združevanjem lahko učinkoviteje rešujemo energetske izzive, ki so skupni vsem. Posebej pa me veseli, da s tem projektom dokazujemo, kako lahko energetika služi kot vzorčen primer čezmejnega povezovanja, tudi preko meja Evropske unije. Povezovanje na področju elektroenergetike je že vrsto let nekakšna predhodnica procesa širitve EU,« je še poudaril minister Kumer.

Adex Skupina, ki se zdaj širi z madžarsko borzo HUPX, bo postala najbolj likvidna borza z električno energijo v tem delu Evrope.

Projekt BlueSky bo v prihodnje pomembno vplival na naslednja področja:

 

Čezmejno sodelovanje: BlueSky prinaša vizijo čezmejne energetske povezanosti, ki bo služila kot primer dobre prakse za druge panoge in regije.

Odziv na energetske izzive: V kontekstu nedavne vojne v Ukrajini in posledičnega vpliva na evropske energetske trge BlueSky predstavlja strateški odgovor na potrebo po boljši regionalni koordinaciji.

Konsolidacija trgov: Projekt omogoča združevanje razdrobljenih lokalnih trgov, kar prispeva k večji preglednosti, stabilnosti in enostavnosti trgovanja za udeležence.

Povečanje likvidnosti in dostopnosti: Združitev borz pod okriljem Adex Skupine bo ustvarila najbolj likvidno borzo za električno energijo v tem delu Evrope, kar pomeni bolj konkurenčne cene za končne uporabnike.

Energetski prehod: Projekt bo pospešil prehod na enotni evropski trg in podprl prehod na čistejše energetske vire, skladno z zastavljenimi cilji Evropske unije in Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), kar bo pripomoglo k učinkovitejšemu doseganju ciljev razogljičenja in podnebne nevtralnosti.

Spodbujanje obnovljivih virov energije (OVE) in e-mobilnosti: Z zagotavljanjem boljše infrastrukture in trgovanja projekt BlueSky odpira vrata za večje vključevanje obnovljivih virov energije in podpira rast e-mobilnosti.

Gospodarski vpliv: Projekt prinaša gospodarske priložnosti za sodelujoče države, ne le skozi neposredne učinke na energetske trge, ampak tudi preko posrednih učinkov, kot so nova delovna mesta in priložnosti za lokalne ponudnike.

Prisotni so se strinjali, da še obstajajo možnosti za poglabljanje njihovega sodelovanja tako na tem, kot morda na katerem drugem energetskem področju, ter da bodo skupaj delovali v tej smeri.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji