Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

Vzpostavitev sodobne prenosne zanke

S svežo vzpostavitvijo moderne 110 kV elektroenergetske prenosne zanke, ki povezuje transformatorske postaje v Divači, Kopru, Izoli in Luciji, je slovenska obala zdaj opremljena z najzanesljivejšim napajanjem v svoji zgodovini.

ELES je 24.4.2024 vzpostavil novo 110 kV elektroenergetsko prenosno zanko med razdelilnimi transformatorskimi postajami (RTP) Divača, Koper, Izola in Lucija.

V Izoli je bila zgrajena sodobna nova RTP 110/20 kV, v skupni investiciji Elesa in Elektra Primorske. Na mestu obstoječe 20 kV razdelilne postaje Izola, ki napaja 20 kV odjemalce v Izoli in okolici, se je med junijem 2021 in aprilom 2024 izvedla gradnja nove RTP 110/20 kV Izola. Dela so potekala postopoma, z rušitvijo obstoječe 10 kV in 35 kV transformatorske postaje, nato pa izgradnjo novega 110 kV stikališča z dodatnimi pomožnimi prostori ter vgradnjo dveh transformatorskih temeljev za 110/20 kV transformatorje. V letih 2022 in 2023 je bila dobavljena in vgrajena sodobna GIS stikalna oprema.

Da bi se lahko nova RTP Izola priključila na slovensko elektroenergetsko omrežje, sta bili zgrajeni dve novi 110 kV povezavi - med RTP Divača (povezava na obstoječo povezavo Divača-Koper) in RTP Izola ter med RTP Izola in RTP Lucija. Gradnja povezav se je začela v začetku leta 2023 in je bila zaključena aprila 2024, kablovod med RTP Koper in RTP Izola poteka v bermi reke Badaševice, ob avtocesti Koper - Jagodje in skozi predor Markovec. Celotna dolžina trase kablovoda med RTP Koper in RTP Izola znaša 7.648 m do RTP Izola ter dodatnih 549 m do stojnega mesta pred avtocesto. Na več mestih kjer trasa prečka infrastrukturo, je radijsko vodeno podvrtana. Uporabljen je bil specialni visokonapetostni kabel, da je zadostil vsem mehanskim, ki je na celotni trasi spojen v osmih jaških.

Za vzpostavitev celotne 110 kV zanke je bila potrebna tudi rekonstrukcija RTP Lucija, kjer je bilo treba urediti komandni prostor, dograditi novo 110 kV daljnovodno polje za povezavo z RTP Izola in rekonstruirati obstoječe polje za povezavo z RTP Koper. Ta dela so potekala od junija 2023 do aprila 2024.

Obalno področje je tako od tega tedna dalje z vidika 110 kV prenosnega omrežja najbolj zanesljivo napajano v svoji zgodovini.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji